28547959586_7cae77a5f1_o.jpg
globalmovement.png
24014303413_275e72d136_o.jpg
10943794_1590104574546139_3919690810110473808_o.jpg
25250193863_5e7438cfbc_o.jpg
28547959586_7cae77a5f1_o.jpg

katrs bērns var!


SCROLL DOWN

katrs bērns var!


Mūsu misija


Mūsu misija


Iespējamā misija ir kustība, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā

Mūsu vērtības


Mūsu vērtības


Atvērtība

 • Mēs ticam, ka ikviens cilvēks var attīstīt un sekmīgi lietot savus talantus.
 • Sadarbībā ar citiem, mēs veidojam atbalstošu vidi, kas nodrošina katra indivīda, viņa mērķu un dzīves jēgas piepildījumu.
 • Mēs veicinām pieredzes apmaiņu un paši esam atvērti jaunām idejām un pārmaiņām.
 • Mēs neļaujamies aizspriedumiem un augstprātīgai pašpietiekamībai. 

 

Izcilība

 • Mēs vēlamies, lai Latvijas izglītības sistēma būtu starp labākajām pasaulē. Tāpēc paši darām visu iespējamo, lai būtu starp izcilākajām izglītības programmām un veicinātu pozitīvas pārmaiņas izglītībā Latvijā.
 • Mēs ticam, ka izcili sasniegumi rodas pastāvīgā darbības pilnveidošanā. Mēs rūpīgi analizējam savu pieredzi, mācāmies no tās un dalāmies ar to.
 • Mēs nesamierināmies ar viduvējību.

 

Mērķtiecība

 • Mēs izvirzām lielus un jēgpilnus mērķus. Mēs nebaidāmies izrādīt iniciatīvu, atzīt savas kļūdas un mācīties no tām un ar lepnumu svinēt sasniegumus. Mums piemīt aizrautība un neatlaidība izvirzīto mērķu sasniegšanai.
 • Mēs rosinām dalībniekus un skolēnus izvirzīt augstus mērķus un neatlaidīgi tos īstenot.
 • Mēs nesamierināmies ar nolemtību un nemeklējam vainīgos.

 

Atbildība

 • Mēs ticam, ka stipras valsts pamats ir izglītots cilvēks, kas ir patstāvīgs savos lēmumos un rīkojas ar atbildību pret sevi pašu, līdzcilvēkiem un valsti.
 • Rosinot visu sabiedrību iesaistīties izglītības kvalitātes nostiprināšanā, mēs aicinām negaidīt, ka problēmas atrisinās citi, bet katram pašam uzņemties iniciatīvu un ar atbildību par procesu un galarezultātu ietekmēt izglītības sistēmu.
 • Mūsu darbību pamato ilgtermiņa skatījums.

Mūsu vīzija


Mūsu vīzija


 

Latvijā izglītība ir nostiprinājusies kā viena no pamatvērtībām. Sabiedrība saprot tās nozīmi un ir gatava mācīties visa mūža garumā. Sabiedrībā ir skaidrs viedoklis, ka kvalitatīvas izglītības sistēmas obligāts priekšnoteikums ir profesionāli skolotāji.


Izglītībā tikai labākie!

      Latvijā par skolotājiem kļūst tikai zinošākie un mērķtiecīgākie skolu absolventi.  Skolotājs sabiedrībā tiek uztverts kā līderis, un viņš apzinās savu vadošo lomu sabiedrības attīstībā. Vidējās izglītības sistēma nodrošina mācībām un ikdienai labvēlīgu un atbalstošu vidi, kas ļauj bērnam attīstīties, bet skolotājam brīvi un profesionāli veidot mācību procesu. Pedagogu darbs ir adekvāti novērtēts.  

 

 

Latvijā par skolotājiem kļūst tikai zinošākie un mērķtiecīgākie skolu absolventi. Skolotājs sabiedrībā tiek uztverts kā līderis, un viņš apzinās savu vadošo lomu sabiedrības attīstībā. Vidējās izglītības sistēma nodrošina mācībām un ikdienai labvēlīgu un atbalstošu vidi, kas ļauj bērnam attīstīties, bet skolotājam brīvi un profesionāli veidot mācību procesu. Pedagogu darbs ir adekvāti novērtēts.

 

Profesionāla skolu vadība!

 
    Skolas darbojas kā efektīvas organizācijas.   Skolas direktors – profesionāls vadītājs, kas nodrošina organizācijas veiksmīgu attīstību.

 

Skolas darbojas kā efektīvas organizācijas.  Skolas direktors – profesionāls vadītājs, kas nodrošina organizācijas veiksmīgu attīstību.

Prasmīgi skolotāji!

      Vispārējās izglītības sistēmā strādā prasmīgi skolotāji , kuri saprot bērnu ikdienas un nākotnes vajadzības. Viņi tic katra bērna spējām sasniegt augstus mērķus, iedvesmo un atbalsta bērnus ceļā uz šiem mērķiem. Skolotājs bērniem, vecākiem un kolēģiem spēj parādīt iespējas, ja tās nav apzinātas; spēj iedvesmot, ja dažādu iemeslu dēļ zudusi ticība par iespēju izmantošanu; spēj veidot mācību procesu, kas bērnam ļauj veidot un uzlabot savu nākotni.

 

 

Vispārējās izglītības sistēmā strādā prasmīgi skolotāji, kuri saprot bērnu ikdienas un nākotnes vajadzības. Viņi tic katra bērna spējām sasniegt augstus mērķus, iedvesmo un atbalsta bērnus ceļā uz šiem mērķiem. Skolotājs bērniem, vecākiem un kolēģiem spēj parādīt iespējas, ja tās nav apzinātas; spēj iedvesmot, ja dažādu iemeslu dēļ zudusi ticība par iespēju izmantošanu; spēj veidot mācību procesu, kas bērnam ļauj veidot un uzlabot savu nākotni.

Ticība katram skolēnam!

    Mācību darbs skolā vērsts uz katra skolēna potenciāla attīstīšanu , zināšanu lietošanu un patstāvīgas domāšanas attīstību, pilnveidojot skolēnu prasmes un motivāciju mācīties mūža garumā. Jau pēc 9. klases skolēni apzinās savas stiprās puses un viņiem ir labs priekšstats par pieejamo atbalstu un iespējām tālākai izaugsmei.

 

Mācību darbs skolā vērsts uz katra skolēna potenciāla attīstīšanu, zināšanu lietošanu un patstāvīgas domāšanas attīstību, pilnveidojot skolēnu prasmes un motivāciju mācīties mūža garumā. Jau pēc 9. klases skolēni apzinās savas stiprās puses un viņiem ir labs priekšstats par pieejamo atbalstu un iespējām tālākai izaugsmei.

Atbildīgi pilsoņi!

 Vidējā izglītība sagatavo Latvijas patriotus un atbildīgus globālas pasaules pilsoņus , kas aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē un veido pārtikušu un taisnīgu valsti un pasauli, kurā ikvienam ir tiesības un iespējas attīstīt savus talantus un uzlabot savu un sabiedrības dzīvi. Katram bērnam Latvijā ir iespēja saņemt tādu izglītību, kas viņam paver plašas tālāko studiju un profesionālās izvēles iespējas nākotnē. Skolēni no visas Latvijas studē arī pasaules labākajās augstskolās.

Vidējā izglītība sagatavo Latvijas patriotus un atbildīgus globālas pasaules pilsoņus, kas aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē un veido pārtikušu un taisnīgu valsti un pasauli, kurā ikvienam ir tiesības un iespējas attīstīt savus talantus un uzlabot savu un sabiedrības dzīvi. Katram bērnam Latvijā ir iespēja saņemt tādu izglītību, kas viņam paver plašas tālāko studiju un profesionālās izvēles iespējas nākotnē. Skolēni no visas Latvijas studē arī pasaules labākajās augstskolās.

Domubiedru kustība!

    Iespējamās misijas absolventi veido spēcīgu domubiedru un atbalstītāju tīklu. Absolventi ir līderi skolās, pašvaldībās, uzņēmumos, augstskolās.

 

Iespējamās misijas absolventi veido spēcīgu domubiedru un atbalstītāju tīklu. Absolventi ir līderi skolās, pašvaldībās, uzņēmumos, augstskolās.

Latvijas nākotne ir atkarīga no mūsu spējas būt gudrākiem, zinošākiem un radošākiem, tāpēc mēs vēlamies palīdzēt stiprināt izglītību kā vērtību Latvijā.
— Ingrīda Blūma, Iespējamās misijas valdes priekšsēdētāja
globalmovement.png

Globāla kustība


Globāla kustība


Iespējamā misija ir partneris starptautiskā izglītības organizāciju tīklā Teach for All, kas apvieno 40 organizācijas visā pasaulē.

Kontakti


Kontakti


Iespējamās misijas birojs

Birojs: Kaļķu iela 26

Pasta adrese: Kaļķu iela 26, Centra rajons, Rīga, LV-1050, jābūt norādei Nodibinājums Iespējamā Misija

Tālrunis: 25634222

E-pasts: info@iespejamamisija.lv
Mājas lapa: www.iespejamamisija.lv

Edīte Millere, direktore
+371 26541941, edite.millere@iespejamamisija.lv

Vineta Hibšmane, biroja vadītāja
+371 25634222, vineta.hibsmane@iespejamamisija.lv

 

Rekvizīti:
Nodibinājums Iespējamā misija
Reģ. Nr. 40008124084
Juridiskā adrese: Kaļķu iela 26, Centra rajons, Rīga, LV-1050  
Banka: Swedbank
Konta nr.: LV82HABA0551020326831

 

Mūsu Iniciatīvas


24014303413_275e72d136_o.jpg

Iedvesmo mācīties!


Iedvesmo mācīties!


Katru gadu Latvijā pazīstami cilvēki, mūsu atbalstītāji un domubiedri akcijas "Iedvesmo mācīties!" laikā dodas uz skolu, lai vadītu vienu mācību stundu un ienestu reālo dzīvi skolā, dalītos savā profesionālajā un personīgajā pieredzē, kā arī iedvesmotu skolēnus mācīties un sasniegt augstus mērķus. 

Pirms vairākiem gadiem realizētā ideja par izglītības programmas Iespējamā misija izveidi un tās veiksmīgā darbība šobrīd ir devusi nozīmīgu pienesumu Latvijas izglītības sistēmas attīstībā. Esmu patiesi gandarīts būt par šīs programmas patronu un iesaistīties tās akcijā “Iedvesmo mācīties!”.
— Raimonds Vējonis, Latvijas Valsts prezidents
10943794_1590104574546139_3919690810110473808_o.jpg

Projekts vESels


Projekts vESels


Projekta "vESels" ietvaros skolotāji izstrādājuši un aprobējuši mācību materiālus 5. klašu skolēniem, kuri bez maksas pieejami un izmantojami mācību satura apguves organizēšanai. Projekts "vESels" ir Iespējamās misijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Swedbank sadarbības projekts, kura mērķis ir palīdzēt, skolēniem apgūt zināšanas un iegūt prasmes un motivāciju dzīvot veselīgi.

"vESels" komanda ir izveidojusi piecus mācību projektus par tēmām, kas ir saistītas ar veselīgu dzīvesveidu. Visos mācību projektos paredzēta starppriekšmetu saikne, kas nozīmē, ka par veselīgu dzīvesveidu skolotāji sadarbojoties māca angļu valodas, dabaszinību, sociālo zinību unsporta nodarbībās, paredzēta arī vecāku un ģimenes iesaiste, lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu.

Mācību materiāli ietver visu nepieciešamo, lai skolotāji varētu realizēt katrā no projektiem plānoto - projektu plānus, stundu plānus, darba lapas, prezentācijas, aktivitāšu aprakstus u.c. Projektu tēmas izvēlētas, izvērtējot paraugprogrammas dažādos mācību priekšmetos 5. klasē. Projekti var tikt realizēti visa mācību gada laikā. Katram no projektiem plānots arī savs galaprodukts.


Mācību projektu tēmas
Es un citi
Mans ķermenis
Uzturs
Brīvais laiks
Drošība
 

Projektu galaprodukti
Pasākums kopā ar vecākiem
Mācību video/animācija
Uztura dienasgrāmata
Foto uzdevums - hobiji
Šķēršļu gājiens
 


Visi projektā izstrādātie mācību materiāli pieejami: ej.uz/projektsvesels
Informācija par projekta aprobāciju pieejama:  facebook.com/projektsvesels

 

25250193863_5e7438cfbc_o.jpg

ERASMUS+


ERASMUS+


Projekta norises laiks: 2015. gada janvāris – 2016. gada septembris

Galvenais partneris: Iespējamā misija (Latvija)

Partneri: Teach for All tīkla dalīborganizācijas Noored Kooli (Igaunija), Заедно в час (Bulgārija) un Empieza por Educar (Spānija)

Finansētājs: Erasmus+ programmas īstenoto projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Piešķirtais finansējums: 71380,00 eiro

Projekta koordinatore Latvijā: Daiga Brakmane daiga.brakmane@iespejamamisija.lv


Projekta mērķi:

Dalībniekiem (skolotājiem):

-       Attīstīt 21. gadsimta prasmes;

-       Kļūt par lieliskiem 21. gadsimta prasmju skolotājiem;

-       Attīstīt kopienas sajūtu starp dalībniekiem, lai veicinātu sadarbību izglītības jautājumu risināšanā arī turpmāk;

Skolēniem:

-       Attīstīt 21. gadsimta prasmes;

-       Paplašināt redzesloku, motivāciju un iepazīt skolēnus no citām kultūrām;

Projekta partneriem:

-       Paaugstināt organizāciju kapacitāti un sadarbību;

-       Apkopot idejas un pieejas, kas gūtas projekta gaitā un dalīties ar tām pēc iespējas plašākā lokā ar ieinteresētiem skolotājiem.


Projekta gaita:

Laika posmā no 2015. gada janvārim līdz jūnijam 35 projekta dalībnieki – projekta partnerorganizāciju skolotāji – izstrādāja un ieviesa klasēs deviņus projektus, kas attīstīja gan viņu, gan skolēnu 21. gadsimta prasmes. Šobrīd tiek gatavots apkopojošs materiāls par projekta pirmā gada pieredzi. 2015. gada septembrī skolotāji uzsāks jauno semestri, izstrādājot jaunus projekta plānus un īstenojot tos skolās visās četrās projekta valstīs. 


Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.