Zane Akmene   Sociālo zinību skolotāja

Zane Akmene

Sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Siguldas pilsētas vidusskola

Izglītība
Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

Pieredze
Zanei ir liela pieredze darbā ar bērniem, līdz dalībai Iespējamajā misijā Zane strādāja ar bērniem un jauniešiem Rīgas Sociālā dienesta kopienas centrā "Ābeļzieds", veicinot jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu. Ar spēļu un daudzveidīgu aktivitāšu palīdzību Zane palīdzējusi jauniešiem attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes. Vasarās viņa darbojas sporta un kristīgajās nometnēs, vada seminārus un nodarbības.

Skolas laikā Zane trenējās basketbolā, viņai joprojām patīk uzvarēt dažādās komandu sporta spēlēs un just līdzi Latvijas sportistiem, vai tas būtu basketbols, teniss vai bobslejs.

Intereses
Zane domā un atpūšas ejot, tāpēc noiets vairāk kā 550 km garais Santjago ceļš Spānijā un Ziedoņa Leišmalītes ceļš Latvijā. Spānijas ceļā Zane iemīlējusi spāņu kultūru un ēdienu, tāpēc mazliet mācās spāņu valodu un kāzās ēda paelju.

Viņa seko Jaunā Rīgas Teātra un Latvijas Radio kora repertuāram un iespēju robežās apmeklē viņu izrādes un koncertus. Ikdienas ceļā no Cēsīm uz Rīgu un atpakaļ Zane ir iemanījusies izlasīt daļu pasaules literatūras klasikas latviešu un angļu valodās.

Zane un Iespējamā misija
Zane daudzus gadus kā brīvprātīgā strādājusi nevalstiskajā sektorā, dažādos projektos un pasākumos bērniem un jauniešiem. Savā ikdienas darbā turpina strādāt, izmantojot neformālās izglītības metodes. "Ikdienā, strādājot ar bērniem un jauniešiem, es redzu, cik liela nozīme ir skolas videi, jo bērni tur pavada lielāko daļu sava laika, apgūstot pirmo pieredzi sadarbībā ar citiem un galu galā sapratni par sevi pašu. Skolotāja darbam un attieksmei šajā vidē ir ļoti liela nozīme. Es gribu, lai katram bērnam ir iespēja mācīties un viņa zināšanas, atzīmes un iespējas nākotnē neizšķir tas, kurā skolā un pie kāda skolotāja viņš mācījies," saka Zane.

Zane pieteicās Iespējamai misijai, jo grib darīt un strādāt ar jēgu un pozitīvi ietekmēt jauno paaudzi. Viņa tic, ka tā ir pieaugušo atbildība, lai bērni izbaudītu ne vien savu brīvo laiku, bet arī mācību procesu, iegūstot prasmes, zināšanas un kompetences, kuras noderēs nākamajos dzīves soļos.

Kā Sociālo zinību skolotāja Zane skolēniem grib iemācīt strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, jo mūsdienās šī prasme ir kritiski svarīga. Jaunā skolotāja grib iedvesmot mācīties un palīdzēt skolēniem pašiem atrast to jēgu, kāpēc ir svarīgi mācīties.

Zane saprot, ka Iespējamajā misijā viņai pašai būs daudz jāmācās, jo līdz šim viņa ar bērniem darbojusies, lielākoties, viņu brīvajā laikā.