Viesturs Eglītis  Bioloģijas un veselības mācības skolotājs

Viesturs Eglītis
Bioloģijas un veselības mācības skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas 74. vidusskola (2008. - 2010.)

Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā, Otrā līmeņa pamatskolas un vidusskolas ķīmijas skolotāja kvalifikācija.

Šobrīd: Maģistatūras studijas Bioķīmijā Bristoles universitātē, Lielbritānijā

Intereses: Zinātniskā fantastika, pārgajieni, daba, zinātne

Aktuāli: Programmas laikā tikai nostiprinātas komunikācijas, plānošanas un vadības prasmes. Izglītībā svarīgi, lai uztvere par tās iegūšanu būtu vairāk kā tiekšanās pēc diploma. Izglītība ir mērķtiecīga zināšanu un prasmju iegūšana un, pats galvenais, vērtību nostiprināšana.