Toms Akmens   Fizikas un matemātikas skolotājs

Toms Akmens

Fizikas un matemātikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Tukuma Raiņa ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds matemātikā - statistikā un uzsāktas fizikas bakalaura studijas Latvijas Universitātē

Pieredze
Skolas laikā Toms paspējis būt daudzu un dažādu līmeņu olimpiāžu dalībnieks un uzvarētājs. Studiju laikā, paralēli mācībām, darbojoties LU Studentu padomē, LU Senātā un Latvijas Studentu apvienībā. Intensīvais darbs ar komunikācijas jautājumiem, komandas saliedēšanu u.c. aktivitāšu organizēšana bija laba prasmju kalve un sniedza daudzas labas mācības sevis paša darba organizēšanā. Lielā mīlestība uz matemātiku un fiziku pirms gada Tomu mudināja pievērsties skolotāja darbam Jūrmalas Alternatīvajā skolā, lai palīdzētu bērniem zināšanas pārvērst prasmēs.

Intereses
Matemātikas un fizikas skaistums, apspriest aktuālos Latvijas un pasaules notikumus, Eirovīzija.

Toms un Iespējamā misija
"Manā dzīvē ir bijusi tikai viena konstante - to, ko esmu uzzinājis, man patīk nodot citiem un tas gluži loģiski noved pie tā, ka attopos skaidrojot matemātikas un fizikas jautājumus". Tomam patīk būt aktīvā, enerģiskā vidē, un kura vide vēl vairāk tam atbilst kā skola un klase? Toms uzskata, ka skolotāja darbu var pārvērst par hobiju.

"Man patīk tiekties uz lielām lietām. Gribu pats sasniegt, un gribu, lai cilvēki, manis iedvesmoti, arī sasniedz. Kad septītklasniekam pēc vēl viena formulas paskaidrojuma ir tāds garš "āāāāāāā!", tad es jūtu, ka mans darbs ir vērtīgs. Un es jūtu, ka Iespējamā misija ir tā viena programma, kas man palīdzētu arvien vairāk saprast, kā ar savu darbu sasniegt un iedvesmot skolēnus mācībām. Ceru, ka caur Iespējamo misiju kļūšu arī par pietiekami stingru mācību procesa vadītāju (bet ne pārāk stingru).”