Terēze Elpere-Stālmane  Angļu valodas skolotāja

Terēze Elpere-Stālmane
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Cēsu 2. pamatskola

Izglītība
Bakalaura grāds moderno valodu un biznesa studijās iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Pirms darba skolā Terēze bijusi satura mārketinga un grafiskā dizaina apstrādes speciāliste un veidojusi sociālo tīklu saturu vairāku uzņēmumu kontiem. Strādājusi arī par aktivitāšu gidi zinātnes centrā Zinoo, kur organizējusi un vadījusi nodarbības ģimenēm un skolēnu grupām, kā arī vadījusi zinātniski informatīvas ekskursijas. Aktīvi darbojusies Cēsu novada Jauniešu dome, bijusi arī tās priekšsēdētāja un pārstāvējusi Latviju Eiropas Jaunatnes konferencēs, kā arī vadījusi jauniešu iniciatīvu un apmaiņu projektus programmā Jaunatne darbībā.

Intereses
Neformālā izglītība

Terēze un Iespējama misija
Terēze droši saka: “Tas nav bijis viens “klikšķis”, ka tieši tagad vēlos darboties izglītības jomā. Tas viss ir salicies kā puzzle – gabaliņš pie gabaliņa. ” Jau skolā Terēzi interesējuši grupu darbi, radošas nodarbes, pasākumu un aktivitāšu rīkošana, kas, kā viņa pati saka, loģiski aizvedis pie lielāku projektu un komandu vadīšanas. “Izglītība ir tieši tā joma, kurā varu pielietot šo savu degsmi par darbu komandā un ideju virzīšanu uz priekšu.”
Mācoties ko jaunu, Terēzei pašai ir “tā” sajūta - kad “izdodas, piemēram, nofotografēt neticami labu kadru, iemācīties kādu frāzi vai teikumu svešvalodā, apgūt ko tādu, ko iepriekš nekad neesmu zinājusi. Pavisam noteikti dzīvē pienāk brīdis, kad tieši šis teikums vai vārdi ir nepieciešami, tu tos atceries un vari pateikt. Tāpat ir ar citām jomām, kurās iemācies ko jaunu, un tikai pēc laiciņa nokļūsti situācijā, kad tieši tas, ko apguvi, ir nepieciešams. Tā ir īstā motivācija mācīties.”
Terēze par nozīmīgu priekšnosacījumu motivācijai apgūt ko jaunu min uzticēšanos un drosmi motivēt un iedrošināt, nevis izdarīt citu vietā. Šādā kontekstā Terēze īpaši spilgti atceras kādu pedagoģi, kas jauniešiem palīdzējusi kļūt patstāvīgākiem. “Jaunatnes lietu speciāliste Mārīte bija tā, kura tik ļoti uzticējās saviem Cēsu novada Jauniešu domes jauniešiem, ka nespēju viņu nepieminēt. Viņa zināja, ka mēs, pavisam jauni jaunieši, varam tikt galā un varam izdarīt. Viņa deva iespēju mums pašiem plānot, organizēt un paļāvās, ka viss notiks lieliski!” 
Domājot par to, ar kādu domu Terēze vēlas doties uz skolu mācīt, viņa saka: “Vēlos būt tā skolotāja, kura iedvesmojusi. Vēlos, lai tas, kā mācu, ne tikai iedod zināšanas, bet rada interesi par manu mācību priekšmetu. Vēlos, lai mani skolēni ir plaši domājoši un apzinās, ka angļu valodu mācās, lai plašinātu savas zināšanas, lai labi justos starptautiskā vidē un spētu komunicēt tajās situācijās, kas viņiem pienāks dzīvē.”
Lai plānoto īstenotu un Terēze klasē dosies ar ceļa vārdiem “Jauni izaicinājumi ir tas pats, kas piedzīvojumi!” Un saviem skolēniem novēlēs tajos metoties, būt gataviem sadarboties un katru dienu atcerēties, ka mācās vienīgi sevis dēļ.