Sintija Valucka  Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Sintija Valucka
Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja

Skola, kurā strādā

Zemgales vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds bioloģijā, iegūts Latvijas Universitātē. Studējusi arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē par angļu valodas skolotāju. Pašmācības ceļā apguvusi vairākus kursus tiešsaistē.

Pieredze
Sintija līdz dalībai programmā Iespējamā misija strādājusi par dabaszinātņu laboranti. Viņas pienākumos bijis apstrādāt Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas datus, kā arī veikt eksperimentus ar ūdeņradi producējošām baktērijām. Kā brīvprātīgā Sintija ir piedalījusies Valsts bioloģijas olimpiādes, kā arī Augu aizsardzības dienai veltīto pasākumu organizēšanā. Sintija ir arī Pasaules Dabas Fonda brīvprātīgā darbiniece.

Intereses
Pastaigas pa mežu, grāmatu lasīšana, dabas skaistuma iemūžināšana bildēs, kā arī citi mākslas veidi.

Sintija un Iespējamā misija
“Milzīga zinātkāre par apkārt esošo un vēlme uzzināt kaut ko jaunu man ir jau no bērnības,”  stāsta Sintija. Viņa uz Iespējamo misiju devusies, gan vēloties sevi izaicināt, gan ticot, ka skolēni ir sabiedrības daļa, kas aktīvi iesaistīsies nākotnes lēmumu pieņemšanā. Tādēļ ir svarīgi, lai viņi saņemtu zināšanas, pozitīvu novērtējumu, motivāciju, un Sintija ir gatava skolēniem to sniegt.

Viņa uzskata, ka mācīšanās ir dabiska dzīves sastāvdaļa un būtiskākais ir, lai vēlme apgūt ko jaunu dzīves laikā netiktu pazaudēta vai apspiesta. Sintija jūtas pateicīga saviem vecākiem, kuri jau kopš bērnības atbalstījuši viņas izzināšanas garu. No skolas un studiju laikiem viņai īpaši labi atmiņā palikuši brīži, kad mācību temats izgājis ārpus definīciju rāmjiem. “Vispozitīvāko iespaidu uz mani atstājuši tie skolotāji, kuri ne tikai ir vēlējušies man kaut ko iemācīt, bet arī paši turpināja mācīties, tādējādi rādot piemēru.”

Nu Sintija ir gatava pati būt piemērs un darīs visu, lai pret savu mācāmo priekšmetu radītu patiku. Tas tiks paveikts definīcijas un jēdzienus liekot kontekstā, kas rada dziļu izpratni par norisēm pasaulē, bet papildus mācīšanās procesam skolēnos tiks radīta ticība saviem spēkiem un vēlme būt mērķtiecīgiem, pieklājīgiem un izpalīdzīgiem.

Sintija no sirds tic, ka katrs var sasniegt savus mērķus, ja iemācās uz tiem iet ar neatlaidību un bez bailēm no darba. Viņa piekrīt T.A.Edisonam: “Mēs bieži palaižam garām izdevību, jo tā ir ģērbusies darba uzsvārcī un izskatās pēc darba.” Tādēļ gan sev, gan skolēniem viņa laiku pa laikam atgādinās vārdus no tautas zelta fondiem: darbs dara darītāju!