Santa Stefanoviča  Krievu valodas skolotāja

Santa Stefanoviča
Krievu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 41. vidusskola


Izglītība
Bakalaura grāds krievu filoloģijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Santa strādājusi par pasākumu organizatori bērniem – radījusi vidi un aktivitātes ballītēm, izmantojot bērnu iemīļoto multfilmu varoņu tēmas -, kā par administratori vairākās pasākumu rīkošanas organizācijās, kur tuvinājusi latviešu un krievu auditorijas, piemēram, iztulkojot kompānijas mājas lapu latviešu valodā un vadot pasākumus kā latviešu, tā krievu valodās. Kopā ar darba kolēģiem brīvprātīgi organizējusi pasākumus bērnu namā, kā arī bijusi brīvprātīgā krīzes centrā “Māra”.

Intereses
Mūzika, klavierspēle un ģitārspēle. Grāmatu lasīšana, tulkošana.

Santa un Iespējama misija
Apjausma, ka Santa savu dzīvi vēlas saistīt ar izglītību, nākusi brīdī, kad viņa sapratusi – daudzi, kā bērni, tā pieaugišie, vēlas augt, bez nezina, ar ko sākt, vai arī vienkārši nejūtas gana droši. Šo nedrošības sajūtu bērnos būtu jāpārvērš par pārliecības sēklu, kas jākopj, kurai jāseko līdzi, lai tā izaugtu par paša bērna izsapņotu ziedu. “Galvenais, lai ir šī vēlme, un tad tu kā skolotājs vari apkopt šo stādu, līdz ar to palīdzot tam izaugt par to, ko viņš vēlas kļūt.”
Santu pašu turpināt mācīties arī šobrīd aizrauj gan grāmatu lasīšana, gan enerģiski cilvēki – tādi, kuri spriež oriģināli, kuri iedvesmo citus un allaž sev jautā: “Kāpēc gan es nevarētu radīt ko jaunu?”
Kā lielisks abu iedvesmas avotu piemērs Santas atmiņā palikusi viņas latviešu valodas un literatūras skolotāja, kura vienmēr bijusi entuziaste un, mācot skolēnus, nepārstājusi mācīties arī pati. “Viņa iemācīja nepadoties un vienmēr paturēt prātā vienu būtisku jautājumu: “Kas tu esi sabiedrībā, kas tu esi šajā lielajā ļaužu pūlī?” Un tas liek dzīties pēc atbildes.”
Santa pati kā skolotāja vēlas šo ceļu turpināt un attīstīt. “Vēlos iedvesmot bērnus mācīties, palīdzēt viņiem augt drošiem un pilnveidotiem, lai turpmāk mūsu sabiedrība būtu toleranta un valsts kļūtu attīstītāka. Galvenais ir nevis domāt skolēnu vietā, bet palīdzēt viņiem spriest pašiem. Tu kā skolotājs vari viņus tikai papildināt.” 
Mācību ceļā Santa savus skolēnus un arī sevi pašu mudinās pārdomāt  I. Ziedoņa jautājumu “Vai jūs jau esat uzvarējuši, ka dziedat tikai norītiem?” un mudinās atcerēties - pat tad, kad liekas, ka viens pakāpiens lielajā dzīvē ir sasniegts, vienmēr atceries, ka vari kāpt augstāk, jo uzvara var būt ne tikai viena un ne tikai no rītiem. Tā var nākt jebkurā brīdī, tāpēc turpini dziedāt!