Santa Prancāne  Matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja

Santa Prancāne
Matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Blīdenes pamatskola (2008.-2011.)

Iegūtā izglītība: bakalaurs matemātikā, maģistrs sociālajās zinātnēs - Latvijas Universitāte

Šobrīd: Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra eTwinning programmas koordinatore

Intereses: IKT, projektu metodes un svešvalodas skolā

Aktuāli: Prasme organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes, virzīt savas idejas, paskatīties uz lietām no putna lidojuma. 

Mans darbs ir tieši saistīts ar IKT rīku, projektu metodes un svešvalodu izmantošanu skolā Eiropas kontekstā. Meklēju veidus, kā skolotājus iesaistīt sadarboties ar citiem Eiropas skolotājiem, veidojot kopīgus projektus, un pārnest Eiropas skolu pieredzi savā mācību procesā.

Svarīgākais izglītībā paliek skolotājs, kas spēj iedvesmot un celt bērna pašapziņu, lai bērnam ir prieks un interese mācību procesā.