Santa Daugele  Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Santa Daugele
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 72. vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds uzturzinātnē iegūts Rīgas Stradiņa universitātē, bakalaura grāds bioloģijā iegūts Daugavpils Universitātē

Pieredze
Santa strādājusi par laboranti Rīgas Piena kombinātā, kur testējusi piena produktus, izmantojot ķīmijas metodes. Darbojusies arī kā brīvprātīgā Latgales zoodārzā un Daugavpils Universitātē Dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas laboratorijā.

Intereses
Grāmatu lasīšana, sports, sēņošana, ogošana, dzīvnieki.

Santa un Iespējamā misija
Santasprāt, izglītība ir dāsna zinātne, “jo tu neesi tikai ar sevi un neburbuļo kā katliņš savā nodabā. Tas ir kā liels, plašs, kopējs galds, no kura bagātīgi cienā. Un vai šo cienastu pieņem, ir atkarīgs no zināšanu “izsalkuma” sajūtas.” Santai šī sajūta piemīt pārpārēm un vēl vairāk, ja var ar kādu dalīties zināšanās un tādējādi bagātināt sabiedrību kopumā.
Izglītībā Santu visvairāk aizrauj ceļš, ne galapunkts. “Jebkuras pārmaiņas vai jauni iespaidi un cilvēki liek man paskatīties uz sevi no malas, apstāties un novērtēt. Tā ir kā īsa ieelpa pirms lieliem atklājumiem.” Allaž turpināt apgūt ko jaunu Santu mudinājuši tie skolotāji, kas ticējuši katram bērnam, viņa spējām un radošai personībai. “Viņi bija kā dārgakmeņi, kas mirdzēja starp tiem, kas uz bērniem skatījās “no augšas”” un kā uz mazsvarīgākiem. Tādi skolotāji man deva cerību un ticību saviem spēkiem.”
Arī pati Santa centīsies savās stundās radīt vidi, kur skolēni mācās būt radoši, un veidos tādu emocionālo atmosfēru, kur dažādiem jautājumiem var būt arī nestandarta risinājumi. “Es gribu, lai viņiem ir ticība saviem spēkiem, un ar šo sajūtu viņi dzīvo visu savu dzīvi un māca to arī saviem bērniem.”
Lai plānotais īstenotos, ir būtiski atcerēties – muļķīgu jautājumu nav, ir muļķīgi nepajautāt! “Tieši jautājums ir tas iekšējais dzinulis, kas mūs bīda uz priekšu,” saka Santa un piebilst, ka tieši šādi redz virzienu uz attīstību.