Sabīne Vīksne  Vizuālās mākslas skolotāja

Sabīne Vīksne
Vizuālās mākslas skolotāja

Skola, kurā strādā
Jāņa Poruka vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds funkcionālajā dizainā un bakalaura grāds tekstilmākslā, abi iegūti Latvijas Mākslas akadēmijā, bakalaura grāds psiholoģijā iegūts Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā

Pieredze
Sabīne pirms darba skolotājas profesijā izveidojusi savu uzņēmumu “Tabevīnas Vīpīnes darbnīca”, kur īstenojusi radošas idejas un veidojusi individuālus tērpus, rotas un mājas tekstila izstrādājumus dažādām privātpersonām, pasākumiem un uzņēmumiem, izstrādājusi atstarojošo aksesuāru zīmolu SPIIDALA, kā arī vadījusi radošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Pastarpināti bijusi lielveikalu ķēdes māksliniece un rūpējusies par veikala māksliniecisko noformējumu un kolektīva saliedēšanās pasākumiem, vadījusi radošus pasākumus Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas ietvaros, sadarbībā ar Valsts Policiju izveidojusi atstarojošu modes kolekciju, piedalījusies dažādās lokālās un starptautiskās meistardarbnīcās un radošos projektos. 


Intereses
Lielāko dzīves jaudu un spēku dod saskaņa un būšana dabā- ceļošana, pārgājieni, velobraukšana, kas palīdz labi izvēdināt pilsētas putekļus. Piepildījumu sniedz skaņa un mūzika- pašizpausme, dziedāšana un tās uztveršana- koncerti, opera, ieraksti. Māksla kā jaunrade un māksla kā ieksējās pasaules izdaļotāja, tas viss kopā ir kā lielisks komplekts ipersonīgās pasaules izaugsmei un attīstībai.

Sabīne un Iespējama misija
Izglītība Sabīnes uzmanības lokā bijusi teju visu mūžu – vai nu viņa studējusi, vai vadījusi radošās nodarbības citiem. “Liels apjoms informācijas iegūts un daudzas no iemaņām apzinātas praksē, un tagad ir tā lielā sajūta, ka vēlos ar to dalīties, dot tālāk to vērtību, ko pati esmu saņēmusi.” Skolu Sabīne redz kā brīnišķīgu platformu, kur realizēt sabiedrībai un savai pašizaugsmei nepieciešamos mērķus un vienlaicīgi Iespējamās misijas vērtības.
Sabīne savā izglītības ceļā iedvesmojusies no pašas dzīves situācijām, nejauši jaušas apziņas par kaut kā nezināšanu. “Tas ir tāds organisks manas dzīves plūdums - būt, izzināt, apgūt, iemācīties. Es citādāk nemāku un arī nemaz negribu.”
Dzīves un skolas pieredzē Sabīnei bijuši daudzi lieliski un iedvesmojoši pedagogi, taču viņu vienojošais kopsaucējs ir bijusi ticība tam, ka katrs cilvēks var un ka viņam sanāks. “Tajā ir liela jauda un iedvesmas spēks, ko esmu paņēmusi dzīvē līdzi tieši no viņiem, kuri ar savu ticību manai varēšanai ir devuši ticību pašai sev. Tas ir tas spēks un instruments vienlaikus, ar kuru došos pretī saviem pedagoga izaicinājumiem.”
Kā skolotāja Sabīne vēlas būt balsta sajūta un iedrošinātāja radošajos procesos. “Radošums ir brīnišķīga lieta, tā ne tikai attīsta emocionāli, rosina iztēli, bet arī vienlaikus palīdz apgūt citus mācību priekšmetus.” Sabīne tic, ka radoša dzīvesziņa un sinerģija ir lielisks pamats mazā cilvēka lielajai dzīvei.
Uz skolu jaunā skolotāja dosies ar smaidu, prieku un savus skolēnus aicinās: ticiet sev un paļaujieties uz notiekošo, jo tieši šo abu elementu savienība veido ceļu uz sasniegumiem!