Rūdolfs Roķis   Fizikas un matemātikas skolotājs

Rūdolfs Roķis

Fizikas un matemātikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds Mehatronikā iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pieredze
Līdz dalībai Iespējamajā misijā Rūdolfs strādāja SIA Gaujas koks par mašīnbūves konstruktoru, kur projektējis kokapstrādes un tās blakus produktu (skaidu, šķeldas u.tml.) apstrādes un transportēšanas iekārtas. Studiju laikā Rūdolfs strādāja AS Valmieras Stikla šķiedra par mehatronisko sistēmu tehniķi, nodrošinot ražošanas iekārtu un līniju automātikas sistēmu nepārtrauktu darbību.

Savulaik Rūdolfs ir darbojies fakultātes studentu pašpārvaldē un RTU Studentu parlamentā, kur iegūta plaša pieredze dažādu pasākumu, tai skaitā Tehnisko jaunrades dienu, organizēšanā.

Intereses
Māksla, kultūra. Sports - skatīties un piedalīties. Ceļošana.

Rūdolfs un Iespējamā misija
Rūdolfs vēlas kļūt par labu skolotāju, kas prot radīt interesi, motivēt un palīdzēt skolēniem sasniegt augstus mērķus. "Es vēlos iesaistīties skolas dzīvē, piedalīties un veidot ārpusstundu aktivitātes un pulciņus. Es vēlos pilnveidot sevi, iegūt jaunas zināšanas, iepazīties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem." Uz skolu Rūdolfs dodas ar pārliecību, ka katrs bērns Latvijā ir pelnījis kvalitatīvu izglītību.

Rūdolfs ir mērķtiecīgs, pacietīgs un zinātkārs. Viņam patīk mācīties un dalīties ar iegūtajām zināšanām. Tas ir brīnišķīgs jaunā skolotāja īpašību kopums. "Man ir svarīgi, lai apkārt būtu motivēti un pozitīvi cilvēki!" Tādēļ Rūdolfs cenšas motivēt un atbalstīt, ja kāds ir zaudējis aizrautību. Viņš pats vienmēr ir tiecies pēc augstākajiem mērķiem un daudz strādājis, lai tos sasniegtu.

Rūdolfam ir plaša pieredze darbā ar skolēniem, studiju laikā RTU Tehnisko jaunrades dienu pasākumos Rūdolfs vadīja mehānikas darbnīcas, galvenokārt, sākumskolas vecuma bērniem, kur nācās atrast veidus kā izskaidrot un "iemānīt" fizikas zināšanas bērniem, kam par šādu priekšmetu skolā vēl nemāca. Viņš vienmēr atsaucies skolas aicinājumam pastāstīt par savu pieredzi mehatronikas studijās un to, kur šīs zināšanas izmanto savā darbā.

Kā skolotājs Rūdolfs vēlas attīstīt vairākas idejas saistībā ar robotiku, matemātiku un fizikas praktisko pielietojumu dzīvē.