Rita Šantare  Dabaszinību skolotāja

Rita Šantare
Dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Juglas vidusskola 

Izglītība
Maģistra grāds kultūras un sociālajā antropoloģijā un bakalaura grāds vides zinātnēs, abi iegūti Latvijas Universitātē

Pieredze
Rita iepriekšējā darbā strādājusi ar datu kvalitāti un produktu datubāzi. Tomēr tieši šī darba pieredze ir likusi saprast, ka sēdošs darbs pie datora nav priekš viņas. Savukārt piedzīvojumu organizācijā “Lūzumpunkts” viņa plānojusi un vadījusi projektus, kas saistīti ar personības attīstības treniņiem, komandas saliedēšanas un aktīvās atpūtas pasākumiem. Bijusi arī brīvprātīgā lektore Pasaules dabas fondā un dalībniece projektos un organizācijās, kas saistītas ar jauniešu iniciatīvām, vides un dabas jautājumiem, burāšanu, pasakumu organizēšanu u.c.

Intereses
Aktīva atpūta dabā, galda spēles, slēpņošana, tuvāku un tālāku zemju apceļošana 


Rita un Iespējama misija

Skolas laikā Rita pat iedomāties nevarēja, ka reiz kļūs par skolotāju. “Līdz izglītībai nonācu pakāpeniski,” viņa saka un stāsta, ka pirmais solis izglītības jomā viņai bijis brīvprātīgā lektora darbs Pasaules dabas fondā, taču arī darbs piedzīvojumu organizācijā Lūzumpunkts, kur organizēti komandas saliedēšanas pasākumi, palīdzējis virzīties pie izpratnes par to, kam turpmāk gribētos veltīt savu laiku un enerģiju. “Šeit ieguvu milzīgu pieredzi darbā ar cilvēkiem un sapratu, ka tas ir tas, ko vēlos darīt - būt līderis un iedvesmot. Redzēt, ka mans darbs sniedz cilvēkiem pozitīvas emocijas un ļauj uzzināt par sevi un apkārtējo vidi kaut ko jaunu un noderīgu - tas man sniedz neizmērojamu enerģiju un baudu par sasniegto.”

Mācīšanās kā tāda Ritai nozīmē pašizaugsmi. Uz to viņu īpaši iedvesmojis kolēģis un mentors no Lūzumpunkts - Māris Resnis. “Viņš vienmēr ir ticējis man un redzējis manī tādu potenciālu, ko es pat nespēju sevī saskatīt. Bet viņa ticība maniem spēkiem ir pārsteigusi mani pašu, jo neskaitāmas reizes ir izrādījies, ka viņam ir taisnība.” Tas arī ir tas, ko Rita vēlētos pārņemt un nodot saviem skolēniem – iedvesmot, ticēt saviem un citu cilvēku spēkiem, kā arī mudināt sevi un citus iziet no komforta zonas, lai pārsteigtu sevi un uzzinātu daudz jauna.

Strādājot skolā, Rita vēlētos atstāt paliekošas pārmaiņas gan sevī, gan skolēnos. Viņa darīs visu iespējamo, lai skolēniem parādītu, ka mācīšanās var būt aizraujoša, daudzveidīga un pat jautra, ka mācīties var viens no otra un kļūdīties drīkst ikviens. Viņa vēlas nojaukt robežu starp formālu un neformālu izglītību un atklāt, ka vairāk var apgūt tieši ārpus skolas sola. “Galvenokārt vēlos attīstīt skolēnu zināšanas par vidi un dabas jautājumiem, mācīt novērtēt un izprast vides kvalitātes nozīmi, tādējādi veidojot jauniešus, kas ir zinoši un atbildīgi pret vidi un veicinās pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.”
Rita uz skolu dosies ar domu, ka ir gatava izaicinājumiem un piedzīvojumiem, ko nesīs turpmākie gadi, jo zina, ka gandarījums un prieks par paveikto būs liels. Saviem skolēniem jaunā skolotāja novēl – “skatieties un dodieties dabā, jo no tās varam daudz iemācīties par sevi pašu!"