Projekta "vESels" ietvaros skolotāji izstrādājuši un aprobējuši mācību materiālus 5. klašu skolēniem, kuri bez maksas pieejami un izmantojami mācību satura apguves organizēšanai. Projekts "vESels" ir Iespējamās misijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Swedbank sadarbības projekts, kura mērķis ir palīdzēt skolēniem apgūt zināšanas un iegūt prasmes un motivāciju dzīvot veselīgi.

"vESels" komanda ir izveidojusi piecus mācību projektus par tēmām, kas ir saistītas ar veselīgu dzīvesveidu. Visos mācību projektos paredzēta starppriekšmetu saikne, kas nozīmē, ka par veselīgu dzīvesveidu skolotāji sadarbojoties māca angļu valodas, dabaszinību, sociālo zinību un sporta nodarbībās, kā arī paredzēta vecāku un ģimenes iesaiste, lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu.

Mācību materiāli ietver visu nepieciešamo - projektu plānus, stundu plānus, darba lapas, prezentācijas, aktivitāšu aprakstus u.c., lai skolotāji varētu realizēt katrā no projektiem plānoto. Projektu tēmas izvēlētas, izvērtējot paraugprogrammas dažādos mācību priekšmetos 5. klasē. Projekti var tikt realizēti visa mācību gada laikā. Katram no projektiem plānots arī savs galaprodukts.


Mācību projektu tēmas
Es un citi
Mans ķermenis
Uzturs
Brīvais laiks
Drošība
 

Projektu galaprodukti
Pasākums kopā ar vecākiem
Mācību video/animācija
Uztura dienasgrāmata
Foto uzdevums - hobiji
Šķēršļu gājiens
 


Papildu informācijai:
Edīte Sarva
projekta vESels vadītāja
edite.sarva@iespejamamisija.lv
+371 28315869

Visi projektā izstrādātie mācību materiāli pieejami: ej.uz/projektsvesels
Informācija par projekta aprobāciju pieejama:  facebook.com/projektsvesels