ATLASE

Atlase

Dalībnieku atlase notiek 4 kārtās, kurās pārbaudām kandidātu atbilstību programmai un ļaujam kandidātiem iepazīt un analizēt pašiem sevi. 

+ Ko mēs vērtējam atlasē?

Atlasē vērtējam kandidāta:

 • akadēmiskos, sabiedriskos un/vai profesionālie sasniegums,
 • komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • mērķtiecību,
 • neatlaidību,
 • gatavību mācīties (spēju analizēt savu darbu, izdarīt secinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem),
 • motivāciju dalībai programmā,
 • atvērtību,
 • tieksmi uz izcilību,
 • atbildību.

DALĪBNIEKU IZVIETOŠANA SKOLĀS

Dalībnieku izvērtēšana

Pēc sekmīgas 4. atlases kārtas piedāvāsim Tev dalību programmā, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes dienestu noskaidrosim mācību priekšmetus, kurus varēsi mācīt, apkoposim skolu piedāvātās vakances IM skolotājiem. 

+ Vairāk par izvietošanu skolās

Atlasē noskaidrosim, kādā reģionā un ar kādu vecumu grupu vēlies strādāt, tad liksim vēlmes kopā ar skolu piedāvājumiem. Tam sekos iepazīšanās vizītes skolās, lai tu un skolas vadība varētu pieņemt lēmumu par darbu šeit vai citviet.


VASARAS AKADĒMIJA

Vasaras akadēmija

Vasaras akadēmija ir sākums augstvērtīgajai IM Līderības attīstības mācību programmai.  Akadēmija notiek 6 nedēļas ārpus Rīgas. Pieredzējušu pedagogu un jomas profesionāļu vadībā apgūsi nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu.

+ Ieguvumi no vasaras akadēmijas

Mācībās iegūsi pirmo pedagoģisko pieredzi un praksē izmantosi Vasaras akadēmijā iegūtās zināšanas, strādājot dienas nometnē IM Vasaras skolā ar 5. – 8. klašu skolēniem. Vasaras skolas mērķis ir attīstīt un nostiprināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes. Vasaras skolā mācīsies plānot un vadīt mācību nodarbības, attīstīsi prasmi izvērtēt stundas, izvirzīsi profesionālās darbības uzdevumus un izvērtēsi sasniegumus.

Pēdējā ir individuālo mācību nedēļa, kurā turpināsi apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes pedagoģijā un līderībā.


1. MĀCĪBU GADS

1. gads

Septembrī uzsāksi darbu skolā 1 pilnas slodzes apmērā (apmēram 21 kontaktstunda) un turpināsi mācīties IM Līderības attīstības programmā katru otro piektdienu un sestdienu. 

+ Ieguvumi no 1. mācību gada

 • IM Līderības attīstības programmā vismaz 650 akadēmiskās stundas veltītas, lai apgūtu mācīšanas un vadības prasmes. Vismaz 1000 akadēmisko stundu apjomā iegūsi pedagoģisko praksi. Absolvējot programmu, varēsi strādāt par pedagogu arī turpmāk.

 • 650 akadēmiskās mācību stundas + 1000 stundas pedagoģiskā prakse = tiesības turpināt darbu skolā

 • Ik mēnesi saņemsi atalgojumu no skolas un mācību stipendiju 200 eiro apmērā no programmas, lai varētu strādāt samērīgu slodzi un izpildīt mācību programmas prasības.

 • Pirmajā mācību gadā padziļināti apgūsi pedagoģiju, psiholoģiju, metodiku un klasvadību.


VEIKSMES STĀSTI

Pēc 1. mācību gada varēsi doties atvaļinājumā, atbilstoši darba līgumam ar skolu. Vasarā 1 nedēļu notiks mācības, kuras noslēgsies ar veiksmes stāstiem. Tu un Tavi kolēģi dalīsies stāstos par panākumiem 1. mācību gadā.


2. MĀCĪBU GADS

2. macibu gads

Turpināsi pilnveidoties IM Līderības attīstības programmā, attīstīsi galvenokārt līderības un vadības prasmes. Tev būs jāīsteno skolas mēroga pārmaiņu iniciatīva, kas būs iespēja, vadot projektu, pārbaudīt un pilnveidot iegūtās zināšanas.


Ietekmes stāsti un izlaidums

Lai arī citi uzzinātu par taviem panākumiem un izaicinājumiem programmas laikā, tu dalīsies ar savu ietekmes stāstu par izvirzītajiem un sasniegtajiem mērķiem skolā, klasē vai sevī. Ietekmes stāstiem sekos izlaidums.


ABSOLVENTU KOPIENA

absolventu kopiena

Pēc izlaiduma kļūsi par IM Absolventu kopienas locekli. Absolventi no dažādām pozīcijām palīdz programmai sasniegt mērķi: izcilu izglītību katram bērnam Latvijā.

 


INDIVIDUĀLS ATBALSTS TEV

Divu gadu laikā sniegsim nepieciešamo atbalstu tavai profesionālajai un personīgajai pilnveidei. 

+ Uzzini vairāk par atbalstu

 • Tu saņemsi atbalstu no sava kuratora, kurš sekos līdzi tavai izaugsmei, profesionālajai pilnveidei un mērķu sasniegšanai. Kurators ir apmācīts un sagatavots IM absolvents, kurš sniegs individuālu un personalizētu atbalstu 2 gadu garumā.
 • Tevi skolā pirmajā gadā atbalstīs mentors, kurš ir pieredzējis kolēģis no tavas mācību iestādes, kas palīdzēs iepazīt skolas vidi, sniegs padomu un atbalstu ikdienas darbā.
 • Mācību ietvaros notiks darbs metodikas grupās un stundu izvērtēšanas grupās, kurās jaunie dalībnieki savstarpēji palīdzēs cits citam risināt problēmas, atrast labākos risinājumus un idejas skolas darbam.

LĪDERĪBAS ATTĪSTĪBA

Lai attīstītu Latvijas izglītības sistēmu par vienu no izcilākajām pasaulē, ir nepieciešami līderi klasēs, skolās un valsts pārvaldē ar pārliecību, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus, kā arī ar vēlmi pašiem nemitīgi attīstīties. Līderības attīstība ir viens no IM programmas stūrakmeņiem.

+ No kā sastāv Līderības attīstības programma?

IM dalībnieki Vasaras akadēmijā un pēc tās katru otro piektdienu un sestdienu apgūst skolotājam, līderim nozīmīgas prasmes:

 • vadīt mācīšanos – skolotāja profesionālās kompetences attīstīšana;
 • vadīt citus – viena un vairāku cilvēku vadīšana;
 • vadīt sevi – attīstīt un pilnveidot sevi kā cilvēku un profesionāli.

Mācībās iegūtās zināšanas dalībnieki praktiski pielieto klasēs un skolās, vadot klasi, stundu, sevi un projektus. Mācību pirmajā gadā uzsvars tiek likts uz pedagoģisko prasmju attīstīšanu, savukārt otrajā – vadīšanas prasmēm.

Līderības attīstības programmas mācības notiek izcilu profesionāļu vadībā. Pasniedzēji ir skolotāji, mācību priekšmetu metodiķi un mācību līdzekļu autori, izglītības satura veidotāji, uzņēmēji.