Katru gadu aicinām sadarboties skolas, kuras vēlas savā kolektīvā uzņemt Iespējamās misijas dalībniekus. Arī šogad aicinām skolas vadību izvērtēt, kādas būs aktuālās vakances nākamajā mācību gadā un pieteikt savu skolu dalībai programmā!

 

Aicinām pieteikt skolotāja amata vakanci skolas, kuras:

 • ir valsts un pašvaldību izglītības iestādes, kas realizē vispārējās pamatizglītības un vidusskolas izglītības mācību programmas;

 • vēlas ilgtermiņā kļūt par efektīvu organizāciju un prakses skolu visiem jaunajiem skolotājiem Latvijā;

 • var piedāvāt vienam skolotājam pamatslodzi – 15 līdz 21 kontaktstunda vienā mācību priekšmetā;

 • var piedāvāt profesionālu un mērķtiecīgu jauno skolotāju atbalsta sistēmu skolā.


KĀ PIETEIKTIES?

Lūdzam pieteikt skolotāja amata vakanci 2019./2020. mācību gadam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu 2019. gada pavasarī.

 

PIETEIKUMA ANKETA

 • Elektronisko pieteikuma anketu var aizpildīt skolas direktors/-e vai direktora/-es vietnieks/-ce.

 • Elektroniskajā pieteikuma anketā lūdzam norādīt informāciju, kas mums ļaus skolām piedāvāt piemērotāko programmas dalībnieku.

 • Aptaujas aizpildīšanas laiks: aptuveni viena astronomiskā stunda.

ATBILDE PAR PIETEIKUMU

 • Saņemot pieteikumu, IM pārstāvis divu dienu laikā sazināsies ar skolas pārstāvi, kurš iesniedzis pieteikuma anketu.

 • Mēs sazināsimies ar tām skolām, kuras būs pieteikušas vakanci, lai informētu par to, vai programmā ir uzņemti dalībnieki, kuri atbilst skolas piedāvātajai vakancei līdz 2019. gada 1. jūnijam.

 • Gadījumā, ja programmā nebūs uzņemti dalībnieki, kuri atbilst skolas piedāvātajai vakancei, ar skolas pārstāvi sazināsies vēlākais līdz 2019. gada 20. maijam.

+ Uzziniet vairāk, kas jānorāda pieteikuma anketā

 • Skolas nosaukums un adrese, skolēnu skaits
 • Direktora un pieteicēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija
 • Kāda priekšmeta skolotāji jūsu skolā ir vajadzīgi?
 • Kādās klašu grupās?
 • Kāda ir plānotā slodze katrā vakancē?
 • Kāpēc jūsu skola vēlas skolotāju(s) no Iespējamās misijas un kādēļ jaunajam skolotājam varētu būt interese strādāt tieši jūsu skolā?
 • Kādu atbalstu piedāvājat visiem jaunajiem skolotājiem savā skolā?
 • Skolām, kas atrodas ārpus Rīgas, lūdzam norādīt arī par iespējām palīdzēt jaunajam skolotājam atrast dzīvesvietu.
 

KĀPĒC PIETEIKTIES?

Ir aizraujoši strādāt ar jauniem cilvēkiem, kuri līdz šim nav strādājuši pedagoģisku darbu. Skola iegūst objektīvu un savdabīgu skatījumu no malas, pedagogi skolēniem piedāvā iesaistīties dažādās aktivitātēs. Jaunie nāk ar interesantām idejām un aizrauj līdzi arī citus!
— Aija Melle, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

+ Ieguvumi dalībskolām*

 • IM dalībskolu direktoru aptaujas rezultāti parāda, ka 1) IM skolotājam ir pozitīva ietekme uz skolēniem, 2) IM skolotājs veicina skolēnu interesi un motivāciju, izmantojot daudzveidīgas mācīšanās metodes, 3) IM skolotājs daudz uzmanības pievērš individuālajam darbam ar skolēniem, un mācību darbā aktīvi izmanto komunikāciju un informācijas tehnoloģijas.
 • Skolēni pēc IM skolotāja iniciatīvas iesaistās vietēja, reģionāla vai valsts mēroga projektos, konkursos vai cita veida papildus aktivitātēs.
 • Skola kļūst par daļu no IM kopienas, kur ir iespēja dalīties pieredzē un mācīties no citu skolu pieredzes. Iespēja piedalīties IM Pieredzes forumā un mentoru apmācībās, kur var iegūt pieredzi, ko pēc tam izmantot visu skolas skolotāju profesionālajam atbalstam.
 • IM skolotāju mentori var iegūt pieredzi, profesionālo atbalstu, mācības (ar sertifikātu tiem, kuri vēlas), tādejādi attīstot savu kapacitāti veidot kvalitatīvu skolotāju profesionālā atbalsta sistēmu visiem skolotājiem savā skolā.
 • IM iespēju robežās nodrošina skolām IM skolotāju pēctecību, kas nozīmē arī pēctecību attiecīgā mācību priekšmeta pasniegšanas pieejā (noteikts saturs un dalībnieku apmācības).

*skolas, kurās strādā IM dalībnieki un/vai absolventi

+ IM programmas dalībnieki

 • IM skolotāji ir labākie augstskolu absolventi un savas jomas profesionāļi, kuri ir kļuvuši par programmas dalībniekiem, piedaloties četrās atlases kārtās, kurās rūpīgi izvērtē kandidātu motivāciju, vērtības, sasniegumus un dažādas kompetences, lai kļūtu par labu skolotāju.
 • IM skolotāji divus gadus piedalās intensīvās mācībās, kurās apgūst nepieciešamas zināšanas un prasmes līderībā un pedagoģijā.
 • IM skolotāji saviem skolēniem un sev izvirza augstus profesionālos mērķus, stratēģiski plāno un sasniedz tos.
 • IM skolotāji divu gadu laikā var būt skolas administrācijas atbalsts, īstenojot pārmaiņas skolā. IM skolotājs pirmajā mācību gadā apgūst pedagoģiskās zināšanas un prasmes. Otrajā mācību gādā tiek attīstītas pārmaiņu vadības kompetences.
 • IM skolotājs var kļūt par vēl vienu aktīvu skolas komandas biedru un kolēģi, kurš ir gatavs investēties skolas kopienā, gatavs ar iedvesmu un enerģiju iesaistīties dažādās skolas aktivitātēs.
 • IM skolotājs ir lojāls skolai un orientēts uz sadarbību ar skolas vadību, kolēģiem; ir gatavs atbalstīt un īstenot pozitīvas pārmaiņas skolā, un veidot produktīvu, uz sadarbību orientētu mācību un darba vidi.

TV sižets par programmas dalībnieces Agneses Slišānes pieredzi Ogres 1. vidusskolā.

Video ieskats no mūsu 6. iesaukuma dalībnieku Ietekmes stāstiem par pieredzi, strādājot kādā no Latvijas skolām.