Iespējamās misijas Pieredzes forums “Sadarbībā spēks!”

Iespējamās misijas (IM) Pieredzes forums organizēts jau astoņus gadus, un tā mērķis ir dalīties ar IM dalībnieku un absolventu pieredzi, veicinot pieredzes apmaiņu un labu ideju izplatīšanos.

IM dalībnieki, absolventi un arī domubiedri dalās ar savu pieredzi, idejām un metodiskajiem materiāliem mācību darbā, ko paši izmanto savā praksē un redz kā vērtīgus un noderīgus mācību darbā.

  • Kā palīdzēt skolēniem projektu darbus veikt vēl jēgpilnāk?

  • Ko darīt, lai skolēnu telefoni nebūtu bieds, bet gan skolotāja draugs un palīgs?

  • Kā un kāpēc iesaistīt skolēnus pārbaudes darbu labošanā?

  • Kā vienmēr atrast labu stundas aktualizācijas paņēmienu?

  • Kā veidot vērtīgus un jēgpilnus aptauju jautājumus?

  • Kā palīdzēt skolēniem izprast darbu vērtēšanas kritērijus?

  • Kā attīstīt lasītprasmi un prasmi analizēt tekstu?

  • Kā ikdienā ērti un vienkārši sekot skolēnu zināšanām?

  • Kā īstenot vērtīgus starpskolu projektus?


Powered by flickr embed.