IM_forums_fb_event_2 (1).png

IESPĒJAMĀS MISIJAS 10 GADU PIEREDZES FORUMS

Nodibinājums Iespējamā misija (IM) jau desmit gadus darbojas, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas katram bērnam Latvijā, piesaistot talantīgus augstskolu absolventus darbam skolā. Atskatoties uz dekādē paveikto, 2019.gada 8.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Iespējamā misija rīko 10 GADU PIEREDZES FORUMU, kurā IM komanda, absolventi, dalībnieki un domubiedri dalīsies ar savām zināšanām un prasmēm jauno izglītības speciālistu piesaistē, mācīšanas un mācīšanās jautājumos, kā arī atbalsta nodrošināšanā jaunajiem pedagogiem.

Reģistrācija līdz 4.martam 12:00

Uz tikšanos 8. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!

Piesaiste

Sastopoties ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogu trūkumu izglītības iestādēs, aizvien aktuāls ir jautājums, kā panākt, lai skolās sāktu strādāt jauni un talantīgi profesionāļi? Konferencē iedziļināsimies skolotāju piesaistes jautājumā gan no skolu vadības un biznesa vides perspektīvas, gan programmas Iespējamā misija pieredzes. Dažādu konferences dalībnieku pieredzes stāsti palīdzēs rast atbildes uz jautājumu, kas jādara, lai izglītības sektoram šobrīd piesaistītu vairāk spēcīgu profesionāļu un skolu direktori neizjustu akūtu pedagogu trūkumu?

Mācīšana un mācīšanās

Iespējamā misija īsteno mācību programu, kas balstīta starptautiskajos pētījumos un labakajā pieredzē. Forumā tiks diskutēts, kā nodrošināt darba vidē balstītu jauno skolotāju sagatavošanu un to vajadzībām pielāgotas mācības. Tāpat pasākumā praktiskās darbnīcās programmas dalībnieki un absolventi dalīsies savā pieredzē un praksē balstītās idejās, piedāvājot darbnīcu apmeklētājiem papildināt savu mācību metožu un mācīšanās pieeju arsenālu.

Atbalsts

Kā efektīvi atbalstīt jaunos skolotājus pirmajos darba gados? Nodibinājuma Iespējamā misija viens no būtiskākajiem darba virzieniem ir dalībnieku atbalsta sistēma. Pieredzes stāstos un darbnīcās piedāvāsim iespēju iepazīt nozīmīgākās skolotāju profesionālā atbalsta pieejas, ko īstenot praksē, lai veicinātu skolotāja profesionālo izaugsmi.

Pasākumā piedalīties aicināti skolotāji, skolu vadības pārstāvji, izglītības pārvaldes, kā arī ikviens, kas vēlas sniegt savu ieguldījumu kvalitatīvas izglītības veicināšanā un labāko speciālistu piesaistē skolās.

Pilna foruma programma pieejama šeit