Paulīna Latsone  Vēstures skolotāja

Paulīna Latsone
Vēstures skolotāja

Skola, kurā strādā
Ādažu vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds vēsturē, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Paulīna 14 gadus ir darbojusies Latvijas Skautu un gaidu centrālajā organizācijā, kur gadu gaitā sasniegusi vadītājas pakāpi un bijusi arī šīs organizācijas valdes locekle. Viņa vadījusi neskaitāmas nodarbības, organizējusi pārgājienus, ekspedīcijas, sacensības, nometnes. Studiju laikā aktīvi darbojusies LU Vēstures un filozofijas fakultātes pašpārvaldē. Paulīna strādājusi arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par glabātāja asistenti Arheoloģijas departamentā, bijusi arī ātra un izdarīga velokurjere, kā arī palīdzējusi ar informācijas apstrādi ģimenes ārsta praksē.

Intereses
Skautisms, āra dzīve, arheoloģija, kultūras mantojums, aktīvs dzīvesveids, teātris, grāmatas

Paulīna un Iespējamā misija
Paulīnai vienmēr ir paticis pieņemt izaicinājumus. Dalība programmā Iespējamā misija ir viens no tādiem, kas turklāt palīdzēs attīstīt spējas un prasmes, kas noderēs visu turpmāko mūžu, kā arī sniegs lielisku iespēju satikt domubiedrus, kas līdzīgi kā Paulīna uzskata - mācību procesam jābūt iedvesmojošam un aizraujošam. “Svarīgi būtu, ka bērni un jaunieši izglītību uzskata par lielu vērtību.”

Pašu Paulīnu mācīties visvairāk iedvesmo nezināmais, kas urda un liek meklēt papildus informāciju vēl un vēl, līdz pazūd laika izjūta. Savos skolotājos viņa novērtējusi aizrautīgumu, atraktivitāti un labu stāstītprasmi un arī pati darīs visu, lai parādītu, ka “vēsture ir interesants un nozīmīgs mācību priekšmets, kas ļauj paskatīties uz pasauli plašāk, un ka, saprotot cilvēku rīcību pagātnē, mēs varam mēģināt paredzēt, kas notiks drīzumā.”

Strādājot skolā, Paulīna tieksies skolēniem atklāt, ka mācību process var būt aizraujošs un saistošs un ka skolā apgūtais būs viņu zināšanu bāze visai turpmākajai dzīvei. Tā, piemēram, viņa pievērsīs uzmanību cilvēces attīstības procesam un aicinās skolēnus meklēt kopīgās iezīmes aizvēsturisko, viduslaiku, jauno un jaunāko laiku sabiedrībās, tādējādi liekot domāt par savu vietu mūsdienu sabiedrībā. “Vēlos veidot Latvijas jauniešus par gudru, pilsoniski un sociāli aktīvu sabiedrības daļu, kam sava valsts un tās vēsture ir svarīga.”

Ejot uz skolu, Paulīna saglabā nemainīgu optimismu un iedvesmos uz to arī savus skolēnus, teikdama “Būs forši!”