A New Way for New Talents in Teaching 

newwt-logo1a.png

Projekta mērķis: Sekot līdzi un izvērtēt to skolotāju sniegumu, kas skolā nonāk izmantojot alternatīvus ceļus piecās ES valstīs. Šī projekta rezultātā tiks sagatavoti ieteikumi un metodoloģija skolotāju sagatavošanas programmu uzlabošanai.

Projekta norises laiks: 2016. gada janvāris – 2018. gada decembris

Galvenais partneris: Заедно в час (Bulgārija)

Partneri: Plovdiv University "Paisii Hilendarski" (Bulgārija), Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria (Bulgārija)Teach For Austria (Austrija), Teach For All (Lielbritānija), Teach for Romania (Rumānija), Ministry of Education and Scientific Research (Rumānija), Iespējamā misija (Latvija), Izglītības un zinātnes ministrija (Latvija), University of Bucharest – Faculty of Psychology and Educational Sciences (Rumānija), Fundación Empieza por Educar (Spānija), Ministry of Education, Culture and Language Policy of the Basque Country (Spānija), Universitaet Duisburg-Essen (Vācija), Federation of Austrian Industries (Austrija)

Finansētājs: Erasmus+ programmas īstenoto projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Screen Shot 2017-02-23 at 16.10.32.png

Projekta koordinatore Latvijā: 

Edīte Millere, edite.millere@iespejamamisija.lv

Vairāk informācijas: www.newtt.eu

NEWTT-infograph-hor.jpg