Mārtiņš Bērziņš  Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Mārtiņš Bērziņš
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas 28. vidusskola (2008.-2010.)

Iegūtā izglītība: Rīgas Ekonomikas augstskola, Ekonomikas un biznesa administrācija

Šobrīd: SIA “Bišu nams” – kvalitatīvi bišu stropi

Intereses: Orientēšanās sports

Aktuāli: Darbā visvairāk izmantoju iegūtās prasmes vadīt savu darbu - uzstādu sev mērķi, izplānoju darbības, ieviešu plānu un izvērtēju padarīto. Tāpat bieži sarunās ar cilvēkiem, noder komunikācijas un sarunu vadīšanu prasmes, kad man ir svarīgi uztvert, kāds otram cilvēkam ir sarunu mērķis. Tas ļauj vieglāk nonākt pie pozitīviem risinājumiem.

Gribētu, lai skolēni beidzot skolu būtu “apķērīgi”, jo tas prasa gan zināšanas, gan to pielietošanu, gan situācijas analīzi, sadarbības prasmes, spēju rast risinājumu, drosmi ieviest to un uzņemties atbildību.