Marina Skļara  Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja

Marina Skļara
Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Saulkrastu vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds starptautiskajā biznesā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Marina Latvijas Darba devēju konfederācijā strādājusi par nacionālo koordinatori profesionālās izglītības un nodarbinātības jomā un projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros veidojusi nozaru ekspertu padomes, ko iesaistījusi profesionālās izglītības satura pārskatīšanā un izstrādē. Bijusi arī pārdošanas direktore personālatlases uzņēmumā un iesaistījusies dažādos projektos, kas saistīti ar izglītību un karjeru.

Intereses
Lasīšana, rakstīšana, ceļošana, riteņbraukšana. Cilvēki, viņu talanti un attīstība.

Marina un Iespējama misija
Aiz vārda “izglītība” Marina redz dzīvu cilvēku, viņa attīstību, izvēles, veiksmes un neveiksmes, spēju pieredzēto analizēt, nonākt pie secinājumiem un rīkoties. “Mana lielākā motivācija un jēga parasti visam, ko es daru, ir radīt tādu telpu vai vietu, kur, pirmkārt, ir droši. Otrkārt, kur ir iespēja palīdzēt augt un uzdrošināties darīt to, kam tici. Un treškārt, ir vide, kura vērsta uz sadarbību.” Nu viņa sakrājusi gana daudz zināšanu, pieredzes un prasmju, lai šādu vidi radītu arī skolā. “Jo bērni un jaunieši jau būs tie, ka cels mūsu nākotni. Varētu teikt ka šīs ir mans ilgtermiņa ieguldījums.”
Jaunas zināšanas Marinai sniedz brīvības izjūtu, un tas ir tikpat svarīgi kā elpot. Cik vien sevi atceras, viņa ir interesējusies par to, kas visam “stāv aiz muguras” vai “atrodas apakšā”. Šajā ziņā īpaši palīdzējis tētis, ko viņa uzskata par savas dzīves pedagogu. Viņa pavadībā Marina sākusi lasīt jau 4 gadu vecumā - tētis spējis uztvert, kas meitu interesē un aizraut. 

Marina min divas vērtības, ko vēlētos no sava tēta pārņemt un nest tālāk arī savā skolotājas karjerā. Pirmā ir savu iekšējo resursu apzināšanās un pastāvēšana par tiem. “Ārējā pasaule mīl mūs ietekmēt un brīžiem tai tas arī izdodas. Bet ja ir zināms savs kodoliņš, ir uzlikti pamati, tad vienalga, pat ja paklupsi – iekšā būs atrodami resursi, kas dos atspērienu spert soli uz priekšu, balstoties uz sevi. Un tas sākumposmā palīdz aizsargāt un realizēt savus sapņus, jo ir zināmi savi resursi.” Otra vērtība, ko Marina no tēta vēlas mantot, ir spēja mācīt citus sadarbojoties, aizraujot, arī sacenšoties, uzklausot un apmainoties ar domām, citiem vārdiem, diskutējot. 

Tā, smeļoties iedvesmu tēta gudrībās un iepriekšējā profesionālajā pieredzē, Marina uz skolu dodas ar pārliecību, ka „ja tu droši zini, ka tieši to Tev vajag – tad tu to vari!”