Madara Šuste   Matemātikas un informātikas skolotāja

Madara Šuste

Matemātikas un informātikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds Tūrisma vadībā Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātē, maģistra grāds ekonomikā LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē

Pieredze
Studiju laikā “Demola Latvia” programmā Madara ieguvusi vērtīgu pieredzi strādājot starpdisciplinārā komandā, kā arī jaunu skatu uz mācīšanās procesu, kas arī radīja pirmo interesi par pedagoģiju. Pārliecību par saviem spēkiem, uzstājoties klases un plašākas auditorijas priekšā, viņa guvusi darbā Zinātkāres centrā “ZINOO”, kur vadījusi ekskursijas, nodarbības par dabaszinātņu tēmām un pat Eksperimentu izrādes sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem.

Nu jau gadu Madaras sirdslieta ir darbs biedrībā “STEM izglītības vēstniecība”, kurā ir viena no dibinātājām. Madara vada nodarbības skolās, organizē un vada radošās darbnīcas un citus pasākumus, lai interesantā un aktīvā veidā ļautu sākumskolas skolēniem izzināt zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomas.

Madarai ir pieredze mārketinga aktivitāšu īstenošanā, lietvedībā un projektu rakstīšanā.

Intereses
Aktīvā atpūta, ceļojumu plānošana un, protams, pati ceļošana, mācīšanās, STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) jomu popularizēšana skolēnu vidū.

Madara un Iespējamā misija
Madara vada dabaszinātņu nodarbības bērniem un priecājas par brīžiem, kad bērniem iemirdzas acis un “pelēkās šūniņas” darbojas ar 100% atdevi. Viņa vēlas strādāt skolā, lai redzētu kā skolēni aug un attīstās. Madara atbalstīs skolēnus izaicinājumu pārvarēšanā un priecāties par katra sasniegumiem.

Madara vēlas iemācīt zināšanas un pilnveidot prasmes, attīstot savstarpējo uzticēšanos. Viņa tic, ka tādā veidā ir vieglāk vadīt mācību procesu, sasaistot viņu intereses, vēlmes, jautājumus ar mācību vielu. "Es vēlos motivēt skolēnus darbam stundās. Vēlos, lai katrs skolēns justos pamanīts un novērtēts par savām prasmēm, talantiem un personības īpašībām."

Madara ir pārliecināta, ka izglītība ir spēcīgākais instruments, lai veidotu mūsu nākotnes sabiedrību un labklājību, tādēļ izglītībai pilnīgi noteikti ir vērtība. Jaunā skolotāja uzsver: “Ticu, ka izglītības mērķis ir veidot personību, kas spēj uzņemties atbildību, domā par savu un apkārtējo labklājību, pozitīvi ietekmē apkārt notiekošos procesus un spēj meklēt risinājumus dažādiem izaicinājumiem. Iemācoties šīs lietas, katrs bērns var sasniegt augstus mērķus. Es gribu būt daļa no tiem, kuri veicina šādu izglītības vidi. Es gribu darīt jēgpilnu darbu".