Linda Beķere  Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, politiku un tiesību skolotāja

Linda Beķere
Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, politiku un tiesību skolotāja

Skola, kurā strādā: Rīgas Lietuviešu skola (2008. - šobrīd)

Iegūtā izglītība: Vēstures skolotāja kvalifikācija (LU, 2013), Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē (LU, 2008)

Šobrīd: Mācību projektu vadītāja un kuratore programmā Iespējamā misija, kā arī Latvijas un pasaules vēstures skolotāja  Rīgas Lietuviešu vidusskolā. Lielākais prieks un lepnums ir jau piecus gadus organizētā IM Vasaras skola „Grandiozā ekspedīcija”.

Intereses: Rotas lietu gatavošana, dejošana, nometnes. 

Aktuāli: Aizvien turpinu darbu skolā – esot skolas ikdienas realitātē un strādājot Iespējamā misijā ar jaunajiem skolotājiem, aktuāla ir izglītība. Darbs gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem ļauj labi redzēt abu pušu vajadzības un mijiedarbību, ļauj novērtēt skolotāja milzīgo lomu skolēna izaugsmē un motivācijā mācīties. Esmu gandarīta un priecīga, ka varu strādā Iespējamā misijā, ka varu domātu risinājumus, atbalstīt jaunos skolotājus –tādā veida palielinot laimīgu skolēnu un laimīgu skolotāju skaitu Latvijā.