Liene Dreimane  Vēstures, politikas un tiesību skolotāja

Liene Dreimane
Vēstures, politikas un tiesību skolotāja

Skola, kurā strādā
Olaines 1.vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds tiesību zinātnē, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Liene paralēli studijām ir strādājusi Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā par Valsts sekretāra vietnieka palīdzi un koordinējusi ministrijas darbu, kā arī organizējusi sanāksmes. Viņa aktīvi darbojusies LU Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldē, kur rīkoti sporta, kultūras, vēstures un erudīcijas pasākumi. Liene guvusi pieredzi arī kā uzņēmuma administratore, tiešās pārdošanas speciāliste un mūzikas žurnāliste Latvijas Mūzikas Kanālā, bet ieskatu pedagoģijas laukā guvusi, pasniedzot pirmsskolas vecuma bērniem vizuālo mākslu, ritmiku, deju, matemātiku un lasītprasmi.

Intereses
Fitness, velobraukšana, dalība maratonos, gleznošana, teātra māksla

Liene un Iespējamā misija
“Vai tas ir tas, ko vēlos – strādāt prestižā uzņēmumā, palīdzot vien dažiem konkrētiem klientiem, kuri spēj algot labus juristus? Vai šādā darbā es spēšu iedvesmot cilvēkus, ļaujot viņiem noticēt saviem sapņiem?” sev jautājusi Liene pirms izlēmusi pieteikties programmā Iespējamā misija. Viņas motivācija ir strādāt citu labā, sniegt prieku un palīdzēt. Skolotāja profesijā Liene saskata iespēju gan citus iedvesmot, gan piedalīties labākas valsts veidošanā.

Lieni pašu joprojām mācīties iedvesmo gandarījums par sasniegumiem un satraukuma pilns prieks par vēl gaidāmajiem izaicinājumiem. Viņa būtu gatava minēt daudz skolotāju, kas palīdzējuši viņā ienest pārliecību par saviem spēkiem un drosmi sasniegt iecerēto, “taču vienojošais elements ir bijis atbalsts, sapratne un prieks par maniem panākumiem.” Nu Liene šo mācīšanās pieredzes esenci ir gatava nodot tālāk.

Viņa skolā dodas ar skaidru vīziju: “Es vēlos bērnus iedvesmot un vienlaikus ļaut viņiem saprast, cik nozīmīgi ir zināt, no kurienes mēs nākam, lai varētu droši doties tālāk.” Liene vēlas strādāt tā, lai skolēni ar lepnumu un enerģiju apzinātos savu vietu dažādos mērogos – attiecībās ar tuvākajiem, savu valsti un esot pasaulē. “Vēlos ļaut bērniem noticēt, ka nākotne ir viņu rokās un ka viņi spēs darīt lielas lietas, lai radītu mūsu vēsturi labāku!”

Liene ir pārliecināta, ka katram dzīvē ir dotas neskaitāmas izvēles un katra no tām mūs virza tālāk un sniedz iespēju attīstīties. Līdz ar to ceļš uz panākumiem un laimi sākas no cilvēka paša, un tādēļ Liene skolēnus pārliecinās, ka nekas dzīvē nav neiespējams.