Lelde Lulle  Sociālo zinību skolotāja

Lelde Lulle
Sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Ozolnieku vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās iegūts Biznesa augstskolā “Turība”

Pieredze
Lelde jau studiju laikā aktīvi darbojusies augstskolas pašpārvaldē, kur kopusi sabiedrisko attiecību virzienu. Kā brīvprātīgā strādājusi pasākumu aģentūrā, vadījusi projektus gan Starptautiskā konferencē, gan Latvijas skolēnu stop-motion filmu konkursā. Bijusi arī audzinātāja bērnu nometnēs un sākumskolas skolotāja Ozolnieku vidusskolā, kur īpaši rūpējusies, lai viņas klases kultūrā vieta būtu katra skolēna mērķiem, viedokļiem un individuālajai personībai.


Lelde un Iespējama misija
''Man patīk gan sevi, gan arī citus izglītot, tādēļ apjausma, ka izglītība ir joma, kurā vēlos sevi ieguldīt, atnāca jau bērnībā, kad mācīju lelles, kaķus un kaimiņu bērnus,” stāsta Lelde. Skolas laikā viņa arvien vairāk apzinājusies, ka vēlas kļūt par skolotāju, un tas nav mainījies. Sapnis par skolotājas profesiju Leldei nav zudis vēl līdz šai dienai.
Jaunā skolotāja atzīst, ka ne velti dzīvē satiekam daudz un dažādu cilvēku – no katra kaut ko var mācīties. “Sākumskolā mani iedvesmoja klases audzinātāja, kura vienmēr bija kā otrā mamma saviem audzēkņiem. Brīžiem likās, kā viņa visu var pagūt - mācīt un mācīties, labot pārbaudes darbus un mājas darbus, organizēt klases ekskursijas un dažādas ārpusklases aktivitātes, uzklausīt un dot padomus ikvienam. Arī es centos būt tāda kā viņa. Ar klasesbiedriem spēlējām ''skolās'', mums bija pašiem izveidots savs klases žurnāls, mājas darbi u.c. Tas bija aizraujošs un lietderīgi pavadīts laiks.”
Pamatskolas un vidusskolas posmā Lelde ar prieku piemin veselu virkni pedagogu: “Klases audzinātāja organizēja atmiņā paliekošas ekskursijas; latviešu valodas skolotāja pavēra durvis uz pavisam citādākām mācību stundām - ar lielu prieku un aizrautību apmeklēju šīs stundas; vēstures skolotājs iemācīja mums būt patstāvīgiem un mācību stundu laikā justies brīvi un nepiespiesti, ar viņu klase varēja pārrunāt visus aktuālos jautājumus un vienmēr saņēmām atbalstu.” Savukārt no augstskolas gadiem Lelde ar pateicību atceras profesoru Andri Pētersonu, kura iedrošinājums, padomi un spēja aizraut iedvesmojis Leldi tiekties uz izcilību un attīstī sevi kā personību.

“Arī savus topošos skolēnus centīšos aizraut neaizmirstamā, interesantā un radošā mācību procesā,” saka Lelde. “Es ticu, ka ikviens bērns Latvijā ir pelnījis kvalitatīvu izglītību, tādēļ ļoti centīšos skolēnus iedvesmot, motivēt, atbalstīt un noticēt saviem spēkiem.” Lelde zina: “Brīnumi notiek – dari visas lietas no sirds!” Un uz skolu dosies, lai skolēnus par to pārliecinātu.