Laura Pintere  Vācu valodas skolotāja

Laura Pintere
Vācu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Izglītība

Bakalaura grāds tulkošanā, iegūts Ventspils Augstskolā

Pieredze

Laura darba pieredzi guvusi Ventspils metināšanas rūpnīcas kvalitātes nodaļā, kur pārbaudījusi un novērtējusi metāla konstrukciju kvalitāti, tulkojusi darījumu vēstules angļu valodā un strādājusi ar dokumentāciju. Tulkošanas studijās apgūtais lieti noderējis, pasniedzot angļu un vācu valodu, kā arī tulkojot gan rakstiski, gan mutiski uz un no vācu, angļu, krievu un latviešu valodām. Laura darbojusies arī kā brīvprātīgā jauniešu apmaiņas organizācijā AFS Latvija, kur rīkotas nometnes,  sniegts praktisks un emocionāls atbalsts apmaiņas skolēniem un izstrādāti neformālās izglītības materiāli. Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā viņa organizējusi kursus Ventspils un pilsētas reģiona iedzīvotājiem, kā arī rūpējusies par kursu informatīvo pieejamību.

Intereses

Rokdarbi un grafiskais dizains, kā arī galda spēles, ēst gatavošana un ceļošana

Laura un Iespējama misija

Laura, strādājot labi apmaksātā darbā, sapratusi – tas nesniedz gandarījumu. Viņas sirdij tuvāka izrādījusies izglītība, kur iespējams citiem sniegt zināšanas, pārliecību par sevi un dalīties vērtībās. “Vēlos dzīvot Latvijā, kur strādā pārliecināti, droši cilvēki ar savu viedokli; cilvēki, kas nebaidās darīt to, kas ir pareizi; cilvēki, kas ir radoši un patiesi savās izpausmēs,” stāsta Laura un pauž ticību skolotāja profesijas ietekmei labākas sabiedrības izveidē. 

Laurai pašai jaunas zināšanas dzīvi padara interesantāku. “Pilnveidojoties pašai, pilnveidojas mana apkārtējā pasaule.” Par zinātkāri un vēlmi pilnveidoties viņa jūtas pateicīga arī saviem iedvesmojošākajiem skolotajiem, kurus vienojusi spēja un vēlme iedziļināties savu skolēnu vajadzībās, aizrautība savā darbā, pārliecība, ka viņu darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs, un dziļas zināšanas savā jomā vai priekšmetā. Arī Lauras stundās šīs īpašības un prasmes tieksies izpausties. 

Domājot par savu misiju skolā, jaunā skolotāja saka: “Esmu pārliecināta, ka ikviens spēj darīt lielas lietas. Galvenais priekšnosacījums – lai cilvēks atrodas „savā vietā“ jeb dara to, kas padodas un patīk. Kā skolotāja vēlos saviem skolēniem palīdzēt izcelt savas stiprās puses un motivēt viņus darīt to, kas liek acīm mirdzēt un aizrauties no sirds.”

Laurai šķiet, ka katram sabiedrības loceklim jābūt līdzatbildīgiem cīņā par labāku pasauli, tādēļ saviem skolēniem, kolēģiem un sev pašai viņa novēl: “Neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs!”