Laura Bajāre   Bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Laura Bajāre

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Juglas vidusskola

Izglītība
Ārsta grāds Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē

Pieredze
Studiju laikā Laura izstrādājusi vairākus zinātniskos darbus, ar kuriem uzstājās dažādās starptautiskajās medicīnas studentu konferencēs, publicējās populārzinātniskā žurnālā, bieži uzstājās studentu zinātniskajos pulciņos, kā arī piedalījās starptautiskās apmaiņas programmās.

Laura aktīvi iesaistījās Latvijas Medicīnas Studentu asociācijā (LaMSA), kur 2 gadus vadīja Medicīnas izglītības virzienu. Īstenoti vairāki projekti, kur liela uzmanība tika vērsta studentu praktisko iemaņu trenēšanai ārkārtas un neatliekamās medicīnas situācijās. Tika veidots arī sabiedrību izglītojošs pasākums par HIV infekcijas nozīmi Latvijā, ārstēšanas iespējām, ietverot HIV skrīningu.

Intereses
Cilvēks un daba, un viss, kas ar to saistīts.

Laura un Iespējamā misija
Skolēnus Laura ieinteresēs ar savu aizrautību, kodolīgu informāciju pasniedzot aizraujošā veidā. Laura vēlas bērnos attīstīt zinātkāri, jo tas dod pārliecību par sevi un saviem mērķiem turpmākajā dzīvē.

Studiju laikā Laura labprāt palīdzējusi mācībās saviem studiju biedriem - gan jaunākiem, gan vienaudžiem, gan citu fakultāšu studentiem. "Mirklis, kad otram cilvēkam acis iemirdzas no tā, ka beidzot ir izprasts kaut kas, kas iepriekš bija pavisam nesaprasts, ir tik jauks! Man ir svarīgi informāciju nodot tā, lai jebkuram taptu skaidrs, lai ikviens varētu teikt “Ak, nu jā, es sapratu!”. Esot Iespējamās misijas dalībnieks, es vēlos šo prasmi attīstīt un pilnveidot tā, lai spētu šo panākt ar visiem klases skolēniem! Es vēlos nodot zināšanas, ko pati apguvu gadiem. Kodolīgi un saprotamā veidā, lai skolēni justos droši par to, ko gūst, un droši par to, ka šīs zināšanas būs noderīgas un svarīgas viņu nākotnei!"