Krists Felš - Milbergs   Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Krists Felš - Milbergs

Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Kuldīgas Centra vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā

Pieredze
Krists skolas gados ar labiem panākumiem piedalījies pilsētas un valsts olimpiādēs dažādos mācību priekšmetos. Klāt akadēmiskajiem sasniegumiem, Krists jau no bērnības aktīvi nodarbojas ar sportu. Pēc studiju beigšanas darbojas dinamiskā darba nozarē, kur ar savu uzņēmību un apņēmību veiksmīgi tiek galā ar pienākumiem, problēmsituāciju risināšanu un inovāciju ieviešanu.

Intereses
Video filmēšana un apstrāde, fotografēšana, sports, jo īpaši basketbols, ceļošana, pārgājieni un aktīvā atpūta, ja starp šo visu atliek laiks, tad grāmatas.

Krists un Iespējamā misija
Krists kā Iespējamās misijas dalībnieks vēlas apgūt jaunas zināšanas un pilveidoties, esot daļa no Latvijas izglītības sistēmas. Dalība programmā ir unikāla pieredze, jo tā ir iespēja mācīt un mācīties pašam, kā arī procesā gūt zināšanas no aizrautīgiem, profesionāliem mācībspēkiem.

“Esmu apņēmības pilns mācīt un aizraut skolēnus, padarīt viņu mācību procesu interesantu, ļaut domāt "ārpus kastes", kā arī pats iepazīt jauno paaudzi.” Viņam ir būtiski darīt ko tādu, kam ir nozīme, un šoreiz caur Iespējamo misiju Krists to varēs realizēt, sekojot aicinājumam.