Krišjānis Baltauss   Sociālo zinību skolotājs

Krišjānis Baltauss

Sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādā
Salaspils 1. vidusskola

Izglītība
Politikas zinātnes bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze
Bagātīgā darba pieredze un dalība dažādās sabiedriskās aktivitātēs ir veidojušas Krišjāni par daudzpusīgu jauno skolotāju. Darbs tiešajā pārdošanā ASV, telemārketingā un ekskursiju vadīšana trīs valodās Melngalvju namā ir attīstījuši Krišjāņa spēju saredzēt būtisko un sastrādāties ar citiem. Krišjānis ir pārstāvējis Latviju vairākos starptautiskos skolēnu projektos, piemēram, projektā "Euroscuola" viņš bija viens no sešiem izvirzītajiem Prezidentiem starp 720 visas Eiropas skolēniem Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Sociālās zinības, vēsture un politika ir ļoti interesanti mācību priekšmeti, un tajos gūtās zināšanas var plaši pielietot ik vienā virzienā, kur skolēni dosies.

Intereses
Dzeja, debates, retorika, politikas analīze, sports, pašizaugsmes veicinoša literatūra.

Krišjānis un Iespējamā misija
Krišjānis jau sen ir gaidījis mirkli, kad varēs iestāties Iespējamajā misijā. "Paaudžu paaudzēs mana ģimene ir lolojusi cerību un ideju par savu brīvu Latviju, iestājoties par to gan vārdos, gan darbos. Šī ideja nekad nekļūtu par realitāti, ja nebūtu pašaizliedzīgās mīlestības pret saviem bērniem. Uzskatu, ka tas ir mans pienākums, būt par turpinājumu un nodot šo latviskuma mantojumu saviem bērniem. Vēlos, lai arī mana ģimene varētu veidot savu dzīvi šeit, tāpēc nekas man nešķiet jēgpilnāks un svarīgāks, kā sniegt savu ieguldījumu un atbalstu jauno paaudžu attīstībā", atzīst Krišjānis.

Krišjānis vēlas kļūt par līderi, lai palīdzētu skolēnam apzināties un realizēt savu potenciālu. Mācot Sociālās zinības, Krišjānis vēlas veidot mācību stundas tā, lai tās aizrautu nevis ar faktiem, bet gan ar emocijām, jo tieši emociju sasaiste palīdz labāk apgūt jaunas zināšanas - tā teikt, mācīties ar sirdi, ne tikai ar prātu. "Es mudināšu skolēnus būt drosmīgiem idejās, neatlaidīgiem mērķos, atbildīgiem darbos un cieņpilniem vārdos." Katrs, kurš reiz ir uzdrošinājies, ir arī kļūdījies un apdedzinājies. No tā nav jābaidās, jo, pieņemot jaunus izaicinājumus un nepadodoties grūtībām, cilvēks aug. "Pat ja nāksies atzīt, ka vienīgais, ko man izdevās skolēniem iemācīt, ir 'kā atšķirt graudus no pelavām', tas jau būs izrādījies visu pūļu vērts", uzskata Krišjānis.