Kārlis Daģis  Fizikas skolotājs

Kārlis Daģis
Fizikas skolotājs

Skola, kurā strādā 
Jelgavas Valsts ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds vides zinātnēs, kas iegūts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē un pašlaik studē maģistrantūrā - siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju programmā

Pieredze
Kārlis ne vienu gadu vien darbojies kā jauniešu vasaras nometnes audzinātājs un pēcpusdienu nodarbību vadītājs. Bijis arī kaltes meistars, rūpējoties par graudu kaltes efektivitāti un uzlabojot tās procesus tā, lai galaprodukts – graudi – būtu vēl kvalitatīvāki. Organizējis Latvijas šaha čempionāta Zemgales atlases turnīrus, kā arī strādājis arī par fizikas laborantu, kur sagatavojis un labojis iekārtas, lai skolēni fizikas stundās varētu efektīvi strādāt.. 

Intereses
Sports, tai skaitā arī šahs, medības, kā arī nebaidās no lauku un dārza darbiem.

Kārlis un Iespējama misija
Strādājot birojā vai lauksaimniecības nozarē, Kārlis nav justies kā savā ādā. Taču, spēkus veltot brīvprātīgajā darbā jauniešu vasaras nometnē, viņš sapratis – “darbs ar jauniešiem varētu būt mans dzīves izaicinājums. Strādājot nometnē uzkrāju pozitīvu enerģiju, kas ļāva visa gada garumā saglabāt pozitīvismu un radošu attieksmi.”
Mācīšanos Kārlis saista ar jaunības eliksīru - apgūstot ko jaunu, mūžam jutīsies jauns arī pats. Protams, ar to nepietiek. Lai izveidotos par krietnu cilvēku, ir svarīgi meklēt likumsakarības, tās analizēt un beigu beigās nonākt pie sava viedokļa un nostājas. 
Jaunajam skolotājam, domājot par skolu, dzīvā atmiņā palikuši tie skolotāji, kas savu darbu darījuši ar prieku un radījuši bērniem vēlmi nākt uz skolu. “Skolotāji, kas stundās iemāca ko vairāk, nekā stundas vielu – dzīves vērtības, zinātkāri un vēlmi vienmēr izprast ko jaunu.”
Kārlis novērojis, ka jauniešiem, kuri nejūtas mīlēti un vērtīgi, ir grūtības arī pret citiem izturēties ar cieņu un iejūtību. Taču skolotājs šajā ziņā var palīdzēt. “Jauniešu rīcība vairāk ietekmējas no piederošās sociālās grupas, nevis no pieaugušajiem, tāpēc svarīgi ir skolēna acīs kļūt par personību, lai ar savu darbību un attieksmi iedvesmotu.” 
Lai īstenotu svaigas idejas un aizrautu skolēnus, Kārlis savās stundās vēlētos iesaistīt tehnoloģijas. Taču ne tāpat vien! Viņa skolēniem jāgūst pieredze, ka viedierīces var būt ne tikai instruments izklaidei, bet arī spēcīgs rīks izaugsmē un sniegt plašas iespējās pasaules mērogā. Kārlis rūpēsies, lai viņa skolēni par viņu dzīvē notiekošo jautā, pēta un nonāk līdz dziļai izpratnei. “Novēlu visiem skolēniem atrast sevī spēku un drosmi, kas ļauj pārkāpt savai komforta zonai un iedvesmoties paveikt ko tādu, kas pašam šķiet neiespējams!” Lai minēto sasniegtu, Kārlis sekos Bendžamina Franklina domu graudam: “Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos.”