Ieguldījums sevī

Izcila mācību programma

Paralēli darbam skolā piedalīsies kvalitatīvās un pieredzē balstītās bezmaksas IM Līderības attīstības programmas mācībās.  Mācību programma ietver Vasaras akadēmiju 6 nedēļu garumā un regulārās mācības 2 gadu garumā katrā otrajā piektdienā un sestdienā. Mācības notiks izcilu profesionāļu vadībā, tajās apgūsi ne tikai pedagoģijas, bet arī vadības prasmes.

Paralēli darbam skolā piedalīsies kvalitatīvās un pieredzē balstītās bezmaksas IM Līderības attīstības programmas mācībās.

Mācību programma ietver Vasaras akadēmiju 6 nedēļu garumā un regulārās mācības 2 gadu garumā katrā otrajā piektdienā un sestdienā. Mācības notiks izcilu profesionāļu vadībā, tajās apgūsi ne tikai pedagoģijas, bet arī vadības prasmes.

Individuāls atbalsts

Tu saņemsi atbalstu no sava  kuratora , kurš seko līdzi tavai izaugsmei, profesionālajai pilnveidei un mērķu sasniegšanai.  Tevi skolā pirmajā gadā atbalstīs  mentors , kurš ir pieredzējis kolēģis, kas palīdzēs iepazīt skolas vidi, sniegs padomu un atbalstu ikdienas darbā.  Mācību ietvaros notiks darbs  metodikas grupās  un stundu izvērtēšanas grupās, kurās jaunie dalībnieki savstarpēji palīdzēs cits citam risināt problēmas, atrast labākos risinājumus un idejas skolas darbam.

Tu saņemsi atbalstu no sava kuratora, kurš seko līdzi tavai izaugsmei, profesionālajai pilnveidei un mērķu sasniegšanai.

Tevi skolā pirmajā gadā atbalstīs mentors, kurš ir pieredzējis kolēģis, kas palīdzēs iepazīt skolas vidi, sniegs padomu un atbalstu ikdienas darbā.

Mācību ietvaros notiks darbs metodikas grupās un stundu izvērtēšanas grupās, kurās jaunie dalībnieki savstarpēji palīdzēs cits citam risināt problēmas, atrast labākos risinājumus un idejas skolas darbam.

Tiesības turpināt darbu skolā

Sekmīgi pabeidzot IM Līderības attīstības programmas mācības un praksi skolā, saņemsi sertifikātu, kas apliecina tiesības turpināt darbu skolā.

Sekmīgi pabeidzot IM Līderības attīstības programmas mācības un praksi skolā, saņemsi sertifikātu, kas apliecina tiesības turpināt darbu skolā.

 

Padziļināta izpratne par izglītības sistēmu un tās attīstību

Pieredze IM sniegs dziļu izpratni par izglītības jomu, kas atvērs jaunas durvis profesionālajiem izaicinājumiem. Iegūsi plašu šīs jomas kontaktu loku, kā arī zināšanas par to, kā uzlabot izglītības sistēmu, turpinot darbu skolā vai izglītībā kopumā, strādājot uzņēmējdarbībā vai citās nozarēs.

Pieredze IM sniegs dziļu izpratni par izglītības jomu, kas atvērs jaunas durvis profesionālajiem izaicinājumiem. Iegūsi plašu šīs jomas kontaktu loku, kā arī zināšanas par to, kā uzlabot izglītības sistēmu, turpinot darbu skolā vai izglītībā kopumā, strādājot uzņēmējdarbībā vai citās nozarēs.

Daļa no domubiedru kustības

IM absolventi ir tie, kas ir ne tikai atlasīti dalībai programmā, bet to arī sekmīgi pabeiguši. Absolventi turpina viens otru atbalstīt un apmainīties pieredzē dažādās jomās arī pēc 2 gadu dalības programmā. Tā ir iespēja būt starp spējīgiem un līdzīgi domājošiem cilvēkiem, no kuriem mācīties un papildināties mūža garumā.

IM absolventi ir tie, kas ir ne tikai atlasīti dalībai programmā, bet to arī sekmīgi pabeiguši. Absolventi turpina viens otru atbalstīt un apmainīties pieredzē dažādās jomās arī pēc 2 gadu dalības programmā. Tā ir iespēja būt starp spējīgiem un līdzīgi domājošiem cilvēkiem, no kuriem mācīties un papildināties mūža garumā.

Stipendija un darba alga

Programmas laikā par darbu skolā saņemsi skolotāja algu, atbilstoši konkrētās pašvaldības naudas sadalījumam, darba slodzei un skolas budžetam. Papildu saņemsi mācību stipendiju par dalību IM Līderības attīstības programmas mācībās.  Vidējais atalgojums dalībniekam kopā ar skolotāja algu un mācību stipendiju ir 730 eiro (neto) mēnesī (2015. gada maija dati).

Programmas laikā par darbu skolā saņemsi skolotāja algu, atbilstoši konkrētās pašvaldības naudas sadalījumam, darba slodzei un skolas budžetam. Papildu saņemsi mācību stipendiju par dalību IM Līderības attīstības programmas mācībās.

Vidējais atalgojums dalībniekam kopā ar skolotāja algu un mācību stipendiju ir 730 eiro (neto) mēnesī (2015. gada maija dati).

Iespēja attīstīt savas prasmes

Pēc mācībām un darba ar skolēniem un sevi pašu attīstīsi prasmes efektīvi komunicēt; vadīt citus un mācīšanos; iedvesmot un motivēt; sadarboties ar dažādiem cilvēkiem; jēgpilni izvērtēt darba kvalitāti; izvirzīt mērķus; efektīvi plānot laiku; pielāgoties dažādām situācijām; patstāvīgi mācīties.

Pēc mācībām un darba ar skolēniem un sevi pašu attīstīsi prasmes efektīvi komunicēt; vadīt citus un mācīšanos; iedvesmot un motivēt; sadarboties ar dažādiem cilvēkiem; jēgpilni izvērtēt darba kvalitāti; izvirzīt mērķus; efektīvi plānot laiku; pielāgoties dažādām situācijām; patstāvīgi mācīties.


ieguldījums valstī

Ietekmē 70 – 400 skolēnu dzīves

Kļūstot par IM dalībnieku un skolotāju, tev būs iespēja sekmēt bērnu izaugsmi, īstenot pozitīvas pārmaiņas skolā, kā arī ietekmēt sabiedrības nākotni. Strādājot skolā, katrs IM dalībnieks ietekmē 70 – 400 skolēnu dzīves.

Kļūstot par IM dalībnieku un skolotāju, tev būs iespēja sekmēt bērnu izaugsmi, īstenot pozitīvas pārmaiņas skolā, kā arī ietekmēt sabiedrības nākotni. Strādājot skolā, katrs IM dalībnieks ietekmē 70 – 400 skolēnu dzīves.

Dod iespēju bērniem uzstādīt un sasniegt augstus mērķus

IM tic, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus. Tu iedvesmosi skolēnus šos mērķus izvirzīt un sasniegt. Ļoti iespējams, kādam skolēnam tava ticība būs izšķiroša, lai piepildītu sapņus.

IM tic, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus. Tu iedvesmosi skolēnus šos mērķus izvirzīt un sasniegt. Ļoti iespējams, kādam skolēnam tava ticība būs izšķiroša, lai piepildītu sapņus.

Nodod savas  zināšanas tālāk

IM piedāvā izmantot savas akadēmiskās zināšanās darbā ar bērniem un jauniešiem. Tā ir iespēja nodot savu pieredzi un zināšanas tālāk un pilnveidot sevi caur mācīšanas procesu.

IM piedāvā izmantot savas akadēmiskās zināšanās darbā ar bērniem un jauniešiem. Tā ir iespēja nodot savu pieredzi un zināšanas tālāk un pilnveidot sevi caur mācīšanas procesu.

Attīsti izglītības sistēmu Latvijā

IM dalībnieki programmas laikā iepazīst izglītības sistēmu, satiek domubiedrus un attīsta prasmes, kas ļauj īstenot lielāka un mazāka mēroga pārmaiņas. Gan programmas laikā, gan pēc tās dalībniekiem ir iespēja dot savu ļoti nozīmīgo pienesumu izglītības sistēmas attīstībai.

IM dalībnieki programmas laikā iepazīst izglītības sistēmu, satiek domubiedrus un attīsta prasmes, kas ļauj īstenot lielāka un mazāka mēroga pārmaiņas. Gan programmas laikā, gan pēc tās dalībniekiem ir iespēja dot savu ļoti nozīmīgo pienesumu izglītības sistēmas attīstībai.