Jekaterīna Blaua   Dabaszinību skolotāja

Jekaterīna Blaua

Dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Aizkraukles novada vidusskola

Izglītība
Lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāds mežzinātnē iegūts LLU Meža fakultātē

Pieredze
Sirdī un domās pilna ar mežu, dabu un vidi, Jekaterīnai ir pieredze darbā ar dažādu vecumu "skolēniem" palīdzot ikvienam, lielam vai mazam, iepazīt Latvijas meža nozari. Prasmes darbā ar auditoriju un vēlmi kļūt vēl labākai veicināja darbs: atbalstīt meža īpašniekus ar padomu un praktiskiem ieteikumiem, rūpēties par meža īpašnieku, mežstrādnieku un mednieku zināšanu papildināšanu. Jaunā skolotāja ir pārliecināta, ka šādas zināšanas ir noderīgas arī skolēniem, lai veidotu viņu izpratni ne vien par procesiem mežā, bet arī par meža apsaimniekošanas pamatprincipiem un mežkopja profesiju.

Intereses
Mācīties un mācīt!

Jekaterīna un Iespējamā misija
Jekaterīna tic, ka katram bērnam ir tieksme pēc jaunām zināšanām, kas ne vienmēr ir viegli atpazīstama un ne vienmēr izpaužas skolotājiem vēlamā veidā. Svarīgi ir ticēt skolēnu spējām un palīdzēt viņiem pašiem noticēt, ka caur jaunām zināšanām viņi spēs atvērt savā dzīvē tieši tās durvis, aiz kurām ir viņu sapņu piepildījums.

Mācīties ir dabiski, patīkami un aizraujoši. Jekaterīnas mērķis ir saviem skolēniem radīt apstākļus, kuros viņu dabiskā tieksme pēc jaunām zināšanām tiktu pieņemta un atbalstīta. Dabaszinību stunda, jaunās skolotājas skatījumā, ir vieta, kur skolēnu spējas un intereses var satikties ar dabas procesu burvīgo dažādību, kur katrs varēs atrast sev piemērotāko veidu, kā izprast likumsakarības, kuras mēs visi izjūtam un kuru daļa mēs visi esam.

Jekaterīna atzīst, ka viņai nepieciešams visu laiku atklāt jauno un uzzināt vairāk par jau zināmo. Viņa nevar iedomāties savu dzīvi bez lekcijām, semināriem, mācībām, prezentācijām, klausītājiem, kuriem stāstīt to, ko sakrājusi visu laiku mācoties. Kāpēc izvēlējusies Iespējamo misiju? "Tas būs mans ceļš uz skolu. Man nav jāsāk no sākuma, jo sākums bija sen, un es turpināšu iet savu ceļu uz skolu, kur bērniem, iespējams, dabaszinātnes šķiet neinteresantas. To tā nedrīkst atstāt", uzsver jaunā skolotāja.