Par pieteikšanos:

+ Kā es varu pieteikties dalībai IM?

Vispirms nepieciešams reģistrēties savai elektroniskajai pieteikuma anketai. Savā norādītajā e-pasta adresē saņemsi pieteikuma anketu. Anketu var pildīt pakāpeniski ar iespēju saglabāt ievadīto informāciju. Neatstāj anketas aizpildīšanu uz pēdējo brīdi!

+ Kādi ir nosacījumi, lai pieteiktos Iespējamā misijā?

 • Tu 2020. gada 1. septembrī būsi ieguvis vismaz bakalaura vai augstāko profesionālo otrā līmeņa izglītību (pieteikšanās brīdī vari būt pēdējā kursa students);
 • tev ir atbilstošas latviešu valodas zināšanas, lai skolā varētu mācīt savu priekšmetu un sekmīgi piedalīties mācībās pats;
 • tava augstākā izglītība nodrošina zināšanas un prasmes mācīt kādu no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem (skolā varēsi pasniegt mācību priekšmetu atbilstoši zinātņu nozarei, kurā esi ieguvis augstāko izglītību);
 • tevi ir motivācija dalībai programmā.

+ Kāda vecuma cilvēki var pieteikties IM? Vai noteikts vecuma ierobežojums?

Dalībai IM nav vecuma ierobežojuma. Programmā vari pieteikties, ja 2019. gada 1. septembrī būsi ieguvis vismaz bakalaura vai augstāko profesionālo otrā līmeņa izglītību. Līdz šim IM dalībnieki, kuri izturējuši atlasi, ir vecumā no 21 – 46 gadiem.

+ Vai ir kāda nozīme tam, cik laicīgi iesniedzu savu pieteikuma anketu?

Jo ātrāk iesniegsi pieteikuma anketu, jo ātrāk uzzināsi, vai esi izturējis pirmo kārtu, un varēsi uzsākt dalību tālākā atlases procesā. Iesakām pieteikties laikus, jo tā ir iespēja plānot savu nākotni savlaicīgāk. Iespējams, jau decembrī zināsi, ko darīsi nākamā gada jūlijā. Varēsi sākt piedalīties IM kopienas pasākumos, iepazīties ar citiem kolēģiem un komandu.

+ Vai es varu pieteikties novembrī, ja augstāko izglītību iegūšu tikai jūnijā?

Jā. Nozīme ir tam, vai septembrī, uzsākot darbu skolā, esi ieguvis augstāko izglītību.

+ Ja es šobrīd neatrodos Latvijā, vai varu pieteikties IM?

Jā! Ņem vērā, ka 3. atlases kārta notiek klātienē. Ja atrodies ārzemēs, piesakies pēc iespējas ātrāk, lai mēs laicīgi varētu vienoties par datumu, kurā būsi Rīgā un varēsi piedalīties 3. atlases kārtā.

+ Ko darīt, ja neesmu pārliecināts, ka varu pasniegt kādu mācību priekšmetu skolā?

Katrs gadījums ir individuāls, tāpēc, ja rodas šaubas, sazinies ar mums un noskaidro savas iespējas (inese.saldabola@iespejamamisija.lv, 25634222).

+ No kādām mācību iestādēm studenti var pieteikties?

No visām akreditētajām Latvijas un ārvalstu augstskolām.

+ Vai varu pieteikties IM atkārtoti, ja iepriekšējā reizē neesmu izturējis atlasi?

Jā, vari pieteikties.


Par atlasi:

+ Kā notiek atlase dalībai programmā?

Dalībnieku atlase notiek četrās kārtās: pirmā kārta – pieteikuma anketa; otrā kārta – telefonintervija; trešā kārta – mācību stundas vadīšana, problēmas risināšana grupā un lomu spēle; ceturtā kārta – klātienes intervija.

+ Vai kandidātiem, kuri var mācīt ar eksaktajām zinātnēm saistītus mācību priekšmetus, atlasē tiek dota priekšroka?

Nē. IM var pieteikties dažādu studiju programmu absolventi un pēdējā kursa studenti. Visi kandidāti tiek izvērtēti līdzvērtīgi.

+ Vai es atlases procesā tikšu salīdzināts ar citiem kandidātiem? Vai dalībai programmā tiks apstiprināts noteikts skaits labāko?

IM visās atlases kārtās kandidāts konkurē tikai pats ar sevi. Katrā kārtā tiek atlasīti visi kandidāti, kam ir nepieciešamās kompetences, motivācija un atbilstība IM vērtībām. Dalībai programmā uzņemsim visus atbilstošos kandidātus.

+ Kādus kritērijus vērtē IM atlasē?

Atlasē vērtējam kandidāta:

 • akadēmiskos, sabiedriskos un/vai profesionālos sasniegumus;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • mērķtiecību;
 • neatlaidību;
 • gatavību mācīties (spēju analizēt savu darbu, izdarīt secinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem);
 • motivāciju dalībai programmā;
 • atvērtību;
 • tieksmi uz izcilību;
 • atbildību.

+ Kas notiek pēc tam, kad izturētas visas atlases kārtas?

Ja izturēsi visas atlases kārtas, tad

 • noslēgsi līgumu ar IM;
 • piedalīsies IM pasākumos;
 • vienosies par skolu un mācību priekšmetiem, kas tiks mācīti turpmākos divus gadus;
 • apmeklēsi savu nākamo darbavietu un noslēgsi darba līgumu ar skolu;
 • apmeklēsi divus IM mācību seminārus;
 • vērosi kopā ar IM kuratoru esošo dalībnieku stundas;
 • gatavosies intensīvām 6 nedēļu mācībām Vasaras akadēmijā, kuras notiks 2018. gada jūlijā un augustā.

Par skolām un darbu skolā:

+ Kad sāksies darbs skolā?

Darbs skolā sāksies 1. septembrī, bet pirms tam ir obligātas mācības Vasaras akadēmijā (6 nedēļas jūlijā un augustā).

+ Cik daudz mācās IM dalībnieki? Vai es būšu sagatavots darbam skolā?

2 gadus paralēli darbam skolā dalībnieki mācās IM Līderības attīstības programmā, kura sastāv no intensīvām Vasaras akadēmijas mācībām sešu nedēļu garumā; mācībām turpmākos divus gadus katru otro nedēļas nogali piektdienās un sestdienās; turklāt katram dalībniekam sniedzam individuālu atbalstu.

+ Vai skolas grib pieņemt darbā IM dalībniekus?

Katru gadu dalībai IM piesakās skolas no visas Latvijas, kurām nepieciešami dažādu mācību priekšmetu skolotāji. Skolu interese par IM skolotājiem ar katru gadu pieaug. 2016./2017. mācību gadam esam saņēmuši 170 vakances no skolām visā Latvijā, tai skaitā mazākumtautību skolām.

+ Vai dalībniekiem ir iespēja strādāt mazākumtautību skolās?

Jā, katru gadu saņemam vakances arī no mazākumtautību skolām, kurās izvietojam dalībniekus ar labām krievu valodas zināšanām. Izvietot dalībniekus mazākumtautību skolās mums ir ļoti nozīmīgi, jo gribam, lai aptveram dažādus bērnus un skolas.

+ Kā izlems, kurā skolā es strādāšu?

Kandidāti pieteikuma anketā tiek aicināti norādīt, kādos Latvijas reģionos būtu gatavi strādāt. Uzņemot dalībniekus IM, izvērtējam skolu pieprasījumu pēc konkrēto mācību priekšmetu skolotājiem un piedāvājam dalībniekam iespējamos variantus. Dalībnieks pats pieņem lēmumu, vai piekrīt strādāt piedāvātajā skolā un reģionā. Lai gan cenšamies ņemt vērā visu dalībnieku iespējas, piedāvātie varianti ir atkarīgi no skolu vakancēm, līdz ar to iespējama situācija, kad dalībniekam tiek piedāvāta skola reģionā, ko dalībnieks nav norādījis pieteikuma anketā.

+ Kādus mācību priekšmetus es varu pasniegt skolā?

Skolā vari mācīt priekšmetus, kas ir atbilstoši Tavai augstākajai izglītībai. Mācību priekšmetam ir jābūt tajā pašā zinātņu nozarē, kurā esi ieguvis augstāko izglītību, un augstskolā jābūt apgūtiem mācību priekšmetam atbilstošiem studiju kursiem. Piemēram, lai mācītu angļu valodu, iegūtajai augstākajai izglītībai jābūt humanitārajā zinātņu nozarē, un jābūt apgūtiem ar angļu valodu saistītiem studiju kursiem. Sazinies ar mums, lai noskaidrotu, ko varēsi mācīt (aija.brikse@iespejamamisija.lv)

+ Kāda vecuma bērnus es mācīšu?

IM dalībnieki galvenokārt strādā ar 5. – 12. klašu skolēniem. Konkrētais skolēnu vecums ir atkarīgs gan no dalībnieka vēlmēm, gan no skolas vajadzībām. Katrā situācijā cenšamies atrast labāko risinājumu abām iesaistītajām pusēm.

+ Vai es varēšu strādāt ar bērniem sākumskolā?

IM dalībnieki galvenokārt strādā ar 5. – 12. klašu skolēniem, taču atsevišķos gadījumos skolotāji strādā arī ar sākumskolas skolēniem, piemēram, mācot angļu valodu.

+ Vai es varēšu būt klases audzinātājs?

Jā, ja vēlēsies, darba slodze būs samērīga un skola varēs nodrošināt šādu iespēju.

+ Kā es zināšu, kas man skolēniem būs jāiemāca?

Dalībnieki par pamatu izmanto valstī apstiprinātos izglītības standartus, kas nosaka, kas skolēniem un kurā vecumā ir jāsasniedz. Mācību metodes ir pašu skolotāju izvēle un iespēja radoši strādāt. Atbalstu ar mācību metodēm sniedz kurators, mentors, kā arī visa IM komanda.


Par mācībām un mācību programmu kopumā:

+ Vai IM dalībnieki var apvienot dalību programmā ar citu pusslodzes darbu?

Nē, jo IM ir pilnas slodzes darbs. Turklāt katru otro sestdienu un svētdienu notiek dalībnieku mācības IM Līderības attīstības programmā.

+ Vai iespējams apvienot dalību IM ar maģistratūras studijām?

Studijas maģistrantūrā nav šķērslis, lai pieteiktos IM, ja varēsi apvienot slodzes. Dalība programmā un darbs skolā aizņem daudz laika – programma paredz pilnu slodzi skolā un papildu ārpus klases darbu, kā arī IM mācības paralēli darbam skolā katru otro nedēļu un dalību citos pasākumos.

+ Vai IM ir brīvprātīgais darbs? Vai es saņemšu atalgojumu?

IM dalībnieks saņem skolotāja algu un mācību stipendiju 120 eiro mēnesī. Skolotāja alga ir atkarīga no konkrētās pašvaldības naudas sadalījuma, darba slodzes, kā arī no skolas budžeta plānošanas. Vidējais atalgojums dalībniekam kopā ar skolotāja algu un mācību stipendiju ir aptuveni 650 eiro (neto) mēnesī (2018.gada janvāra dati).

+ Vai es, nonākot IM un skolā, saņemšu atbalstu no programmas?

Paralēli darbam skolā Tu mācīsies IM Līderības attīstības programmā, kur apgūsi gan pedagoģijas, gan līderības prasmes. Mācību programma sastāv no 6 nedēļu Vasaras akadēmijas, kam seko nodarbības divus gadus katru otro nedēļas nogali.
Tu saņemsi atbalstu no kuratora, mentora, metodikas grupas.

+ Kas ir Vasaras akadēmija?

Lai iegūtu nepieciešamās prasmes un droši 1. septembrī varētu doties uz skolu, jaunie dalībnieki piedalās 6 nedēļu intensīvās mācībās ar nosaukumu Vasaras akadēmija. Mācības notiek jūlijā un augustā. Vasaras akadēmijas ietvaros dalībnieki apgūst darbam nozīmīgas prasmes, kā arī divas nedēļas strādā ar bērniem Vasaras skolā.

+ Vai varu pieteikties programmā, ja pašlaik jau strādāju skolā?

Jā, vari pieteikties.

+ Kas notiek gadījumos, ja dalībnieks vēlas pārtraukt savu dalību IM?

Ja IM dalībnieks vēlas pārtraukt dalību programmā, viņam par to jāinformē programmas pārstāvji vismaz vienu mēnesi iepriekš. Līdz ar dalībnieka dalības pārtraukšanu, programma izbeidz noteiktās stipendijas izmaksu. Darba attiecību pārtraukšanas kārtību starp skolu un programmas dalībnieku nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

+ Vai dalībnieki ir pārtraukuši dalību IM?

Dalību programmā līdz šim ir pārtraukuši vairāki dalībnieki, kas nav spējuši vai vēlējušies turpināt darbu. Programmas prasības ir ļoti augstas, tāpēc jau atlasē tiek meklēti tie kandidāti, kas ir piemēroti augstai darba intensitātei un spēj noteiktā laikā sasniegt konkrētus rezultātus.

+ Kādas saistības pret Iespējamo misiju jāuzņemas tās dalībniekam?

Dalībnieks ar Iespējamo misiju noslēdz 2 gadu līgumu, kurā definēti sadarbības noteikumi. Darba līgumu dalībnieks slēdz arī ar skolu, kurā strādās.


Par dzīvi pēc Iespējamās misijas:

+ Ko es varēšu darīt pēc 2 gadiem IM?

Noslēdzoties programmas divu gadu ciklam, dalībnieks kļūst par IM absolventu un IM absolventu kopienas biedru, tas paver jaunas iespējas sadarbībai un pieredzes apmaiņai ar citiem absolventiem. Absolvents saņem tiesības turpināt darbu skolā.