Jānis Urtāns   Bioloģijas un dabaszinību skolotājs

Jānis Urtāns

Bioloģijas un dabaszinību skolotājs

Skola, kurā strādā
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Izglītība
Ergoterapijas bakalaura grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē

Pieredze
Pirms dalības Iespējamajā misijā Jānis strādāja sporta un tūrisma preču izplatīšanas uzņēmumā, kur no pārdevēja ātri vien kļuva par veikala vadītāju un uzņēmumā aizsāka ekspedīciju organizēšanu. Monblāns, Elbruss, Akonkagva ir tikai dažas no virsotnēm, kur Jānis ir vadījis ceļotāju grupas no Latvijas.

Pēc studijām Jānis strādāja dienas centrā "Gaismas Stars" personām ar garīgās veselības traucējumiem, kur centra apmeklētājiem veica psihiskā stāvokļa novērtēšanu, rehabilitācijas plāna sastādīšanu un vadīja individuālas un grupu nodarbības. Papildus tiešajam ikdienas darbam tika veidoti dažādi projekti centra ikdienas dzīves uzlabošanai.

Studiju gados Jānis aktīvi piedalījās RSU zinātniskajās konferencēs, aizstāvot savus lasījumus un pētījumus garīgās veselības jomā un universālā dizaina jomā (vides pieejamība).

Jānis un Iespējamā misija
Jānis ir priecīgs par izglītības jomā notiekošajām pārmaiņām. "Man vienmēr ir bijis jautājums, kapēc mācību stundas nav iespējams saistīt ar reālo dzīvi? Kapēc ir jākaļ fakti, bet netiek veltīta uzmanība domāšanai un informācijas apstrādei? Vai skolās pietiekami pievēršam uzmanību tam, kā no apstrādātās informācijas veidot kopsakarības?"

Jānis ir pārliecināts, ka notiekošās pārmaiņas un kompetencēs balstītas pieejas ieviešana skolas mācību darbā pamazām risina šos svarīgos jautājumus, jo pāreja uz kompetencēm un prasmēm ir būtisks solis domāšanas paternu maiņai - spējai saskatīt vairāk un raudzīties tālāk.

"Es vēlos būt daļa no šī procesa: spēt parādīt veidus, kā uz pasauli iespējams skatīties plašāk! Zinu ka ar savām esošajām prasmēm un darba pieredzi, piedevām Iespējamās misijas metodisko atbalstu, varu būt kvalitatīva daļa no šī procesa ilgtermiņā."