Jānis Bukins  Ekonomika, fizika, informātika, dabaszinības

Jānis Bukins
Ekonomika, fizika, informātika, dabaszinības

Skola, kurā strādā: Rīgas Valsts 3. ģimnāzija (2010. – 2011.), Siguldas Valsts ģimnāzija (2011. – šobrīd)

Iegūtā izglītība: Bakalaura grāds vadības zinībās, dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā, skolotāja profesionālā kvalifikācija fizikā un dabaszinībās.

Šobrīd: A2 orientēšanās pulciņa vadītājs. Piedzīvojumu sacensību distanču plānotājs

Intereses: Orientēšanās, piedzīvojumu sacensības, galda spēles. 

Aktuāli: Pēc programmas beigšanas esmu palicis strādāt kā fizikas, dabaszinību un informātikas skolotājs, līdz ar to iegūtās prasmes tiešā veidā turpinu izmantot. Visvairāk ieguvu tieši patstāvībā, mērķu izvirzīšanās un darba plānošanā. 
Izglītībā svarīgākais ir brīvība, mērķtiecība un elastība. Ir svarīgi, ka izglītība iesaistītās puses ir ar vienotu un kopīgu mērķtiecīgu virzību, tajā pašā laikā ļaujot dalībniekiem (skolotājiem) brīvību mācību procesa virzībā un satura apguvē. Tādā veidā skolēniem var dot prasmes un elastību jaunajās dzīves situācijās, nevis tikai konkrētas zināšanas. 
Drīz kļūšu par tēvu.