Indra Gaivere   Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Indra Gaivere

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 22. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds viesmīlības menedžmentā iegūts Siena Heights Universitātē Amerikas Savienotajās valstīs.

Pieredze
Indra pēdējos gados papildinājusi akadēmisko un darba pieredzi ārzemēs, kur arī ieguvusi vērtīgas zināšanas un mīlestību pret kvalitatīvi paveiktu darbu. Darbā ar cilvēkiem ir ļoti atklāta, jo tic, ka ar patiesību var sasniegt vairāk. Vienmēr ir tā, kas uzdod neskaitāmus jautājumus, analizē un vēro, lai radītu visefektīvāko risinājumu situācijai. Uzskata, ka pilnvērtīga informācija, komunikācija un komandas darbs ir atslēga uz panākumiem. Indra spēj pielāgoties videi un rast risinājumus, kur tas nepieciešams. Viņa uzskata, ka problēmu nav, ir tikai iespējas un, ja mērķis ir skaidrs, tad var sasniegt rezultātus, vajag tikai darīt. Iepriekšējā darba pieredze un dažādu projektu realizācija būs noderīga jaunajos izaicinājumos.

Intereses
Tautiskās dejas, literatūra, teātris, fotogrāfija, tālākizglītība, atpūta pie dabas, pārgājieni, veselīgs uzturs un ēst gatavošana.

Indra un Iespējamā misija
Indra tic, ka katrs bērns var, sniedzot tiem atbalstu, sapratni un vidi, kurā darboties. Iespējamās misijas ietvaros vēlas piedalīties labvēlīgas, pozitīvas un zinātkāras vides veidošanā, kas audzinātu atbildīgus un spējīgus jauniešus. Indra pieteicās programmā, jo juta, ka, esot daļai no jauno skolotāju kopienas, ir iespējams attīstīt prasmes un vairot spēju nodrošināt kvalitatīvu izglītību klasēs, skolās un sabiedrībā. Izglītība ir visa kodols, uzsver Indra.

"Nodot savas zināšanas un ieguldīt tās savā valstī un izglītībā ir mērķis, ko vēlos piepildīt. Skolotājas darbs man sniegs nevien profesionālo, bet arī personisko izaugsmi un piepildījumu, ka varu radīt paliekošu vērtību."