Imanta Nīgale  Angļu valodas skolotāja

Imanta Nīgale
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Baltijas jūras reģiona studiju maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Bakalaura grāds franču valodā un mūzikā iegūts Pitsburgas Universitātē. Apmaiņas programmās mācījusies Turku, Amerikas universitāšu institūtā Francijā, Prāgā un Krakovā.

Pieredze: Imanta strādājusi skolotāju asistenta programmā Francijā, mācot angļu valodu skolēniem. Studiju laikā strādājusi par cilvēkresursu biroja palīdzi. Strādājot Latvijas Okupācijas muzejā, Imanta lieliski varēja pielietos savas angļu valodas zināšanas.

Skola, kurā strādā: Rīgas Lietuviešu vidusskola

Piedaloties dažādās bērnu un jauniešu nometnēs Latvijā un pasaulē, lieliski noderējušas organizatores spējas un komunikācijas prasmes. Imantai ļoti patīk muzicēt un uz muzicēšanu aicināt arī citus. 

Iespējamā misijā Imanta grib strādāt ar jauniešiem, lai „atvērtu viņu acis un sirdis uz pasauli, lai viņi gribētu par to mācīties.” 

Vēl divi atslēgvārdi – tēvzemes mīlestība un lepnums par savu zemi. „Lai Latvija varētu zelt un plaukt, ir jāzina pasaule, jāceļo, bet galu galā savu nākotni jāsaista ar Latviju,” saka Imanta.

Imanta vēlas piedalīties Iespējamā misijā, jo ar savu piemēru grib mācīt jauniešus iegūt pozitīvu dzīves uzskatu un kļūt par cilvēkiem, kas pieņem dažādību citos.

Par sevi Imanta saka: „Esmu cilvēks, kam piemīt liela drosme un patīk uzņemties vadītāja lomu.”