Ilze Veidemane - Kalniņa   Vēstures skolotāja

Ilze Veidemane - Kalniņa

Vēstures skolotāja

Skola, kurā strādā
Olaines 1. vidusskola

Izglītība
Bakalaurs tesību zinātnēs un bakalaurs filosofijā, abi iegūti Latvijas Universitātē.

Pieredze
Vienā no lielākajiem Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Maxima Latvija Ilze sāka darbu kā personāla speciāliste un gadu gaitā, pierādot savas spējas, kļuva par Personāla atlases grupas vadītāju. Viņas pārziņā ir bijuši daudzi personāla atlases, piesaistes un attīstības projekti. Pēdējos gados viss Ilzes laiks un enerģija tika veltīta filosofijas studijām, lai, apvienojot “biznesa vidē” gūto pieredzi ar filosofijas studijās uzkrātajām zināšanām, tieši tagad kļūtu par Iespējamās misijas skolotāju.

Intereses
Kino, grāmatas un atpūta dabā.

Ilze un Iespējamā misija
Ilze uzskata, ka skolotājam svarīgākais ir nodibināt patiesu kontaktu ar skolēniem, lai skolēns jūt, ka skolotājam rūp ne tikai sava priekšmeta zināšanas, bet skolēns kā cilvēks. Par jauno izaicinājumu viņa saka: “Skolā es vēlos veicināt skolēnu personīgo izaugsmi, izmantojot dažādas interesantas mācību metodes, piemēram, darbs grupās, diskusijas, sava darba prezentēšana. Šādā veidā tiek nostiprināta ne vien apgūstamā viela, bet trenēta sadarbība, argumentācija, kritiskā domāšana - prasmes, kas noder ikviena cilvēka dzīvē. Manuprāt, vēsture ir īpaši pateicīgs mācību priekšmets, lai apgūtu un pilnveidotu šīs prasmes."

Biznesā Ilzes virzību pa karjeras kāpnēm motivēja augstāks amats un lielāks atalgojums, bet laika gaitā viņa apzinājās, ka neatkarīgi no abiem faktoriem, darbā nepieciešams virsmērķis un jēga. Ja tā nav, tad darbs vairāk ņem nekā dod.

“Esmu beigusi vienkāršu rajona pamatskolu un vidējo izglītību ieguvu tehnikumā. Pēc tam pamatā akcents bija uz darbu, ne akadēmiskām zināšanām. Tikai studējot LU filosofiju, es atskārtu, cik akadēmiskās zināšanas, īpaši humanitārajā jomā, ir svarīgas cilvēka personības veidošanā. Vēlos, lai manas iegūtās zināšanas nostiprinās, bet jaunieši kļūst ne tikai par labiem pavāriem, menedžeriem vai vadītājiem, bet par labiem cilvēkiem."