Ilze Vaivode  Vēstures skolotāja

Ilze Vaivode
Vēstures skolotāja

Skola, kurā strādā
Iļģuciema vidusskola


Izglītība
Maģistra grāds starptautisko attiecību vēsturē iegūts Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes augstskolā, bakalaura grāds vēsturē un literatūrā iegūts Londonas Karalienes Mērijas Universitātē.

Pieredze
Līdz darbam skolā Ilze jau strādājusi izglītības jomā – bijusi skolotāja bērnudārzā, kur rūpējusies par bērnu sasniegumiem dažādās jomās un, veidojot stipras attiecības ar bērnu vecākiem, izstrādājusi ieteikumus izglītības reformai Ņujorkā. Ilze bijusi arī pētniece Baltijas Starptautiskajā Ekonomikas politikas studiju centrā, kur organizējusi pētījumus, piemēram, par Latvijas darba tirgus likumdošanu un darba vidi.

Intereses
Maratons un citas fiziskas nodarbes

Ilze un Iespējama misija
Ilze, domājot par laiku, kurā dzīvojam, kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem min lielo informācijas apjomu un nepieciešamību to uzņemt tikai ar stingru un labi attīstītu kritisko domāšanu. Tieši izglītībai šajā procesā ir noteicošā loma. “Līdz ar to, vērojot savu laiku un apzinoties, ka vēlos dzīvot izglītotā sabiedrībā, kur katrs ir spējīgs uz patstāvīgu domu un neliecas viltus ziņu vai propagandas priekšā, es nolēmu, ka izglītība ir joma, kurā vēlos sevi ieguldīt.”
Kritiska domāšana un jautājumu uzdošanas process brīdī, kad tiek uzieta kāda jauna informācija, Ilzi mudina apgūt jaunus apvāršņus arī šobrīd. “Parasti vēlme atklāt kaut ko jaunu rodas, tieši atklājot kaut ko jaunu. Kaut kā jauna atklāšana parasti veicina jautājumu uzdošanu un domāšanu, līdz ar to vēlme pēc kaut kā jauna atklāšanas ir rezultāts jau uzsāktam atklāšanas procesam.”
Savulaik jautājumus īpaši gribējies uzdot pie vēstures skolotājas, kas Ilzei likusi aizdomāties, cik nozīmīgi ir izprast notikumu cēloņus, sekas un rezultātus. “Mani ļoti iedvesmoja, ka viņas pasniegšanas veids bija uzdodot pareizos jautājumus un ļaujot audzēkņiem nonākt pie atbildēm pašiem. Līdzīgu metodi - mācīties caur diskusiju - es gribētu izmantot arī savās vēstures stundās.”
Nozīmīgākais, ko Ilze vēlētos paveikt kā skolotāja, ir redzēt savus skolēnus pabeidzam skolu ar labi attīstītu kritisko domāšanu un spēju uz patstāvīgu spriestspēju un rīcību. “Lai gan pasniegšu vēsturi, es savam priekšmetam redzu plašāku nozīmi kā tikai vēsturisku faktu apgūšana - vēsturi var izmantot kā priekšmetu, lai apgūtu analītisku domāšanu un lai saprastu, ka arī mūsdienu pasaulē dzīvojošajiem šī apgūtā spēja domāt ir nepieciešama.”
Lai tā notiktu, Ilze turēsies pie spēka vārdiem:  katra diena ir jauna diena, tikai nedrīks zaudēt drosmi un pacietību! Tās abas, attīstot domāšanu, ir jo sevišķi noderīgas.