Ilze Izabella Dindune   Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Ilze Izabella Dindune

Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 85. vidusskola

Izglītība
Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē un uzsāktas studijas uzturzinātnes maģistrantūrā.

Pieredze
Gadu mijā uzsākusi mācīt skolā un kopā ar skolēniem jau bauda pirmos darba laurus. Ilze darbojas Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā un arī tā Studentu padomē, tieši pieredze Biomedicīnas centrā iedvesmojusi pieteikties Iespējamajai misijai. Ilze pieredzējusi ne tikai praktisko darbu vadīšanu vidusskolēniem, bet arī bijusi palīgs vairāku Zinātnieku nakts pasākumu organizēšanai, kuru laikā izdevies bērnus un pieaugušos iepazīstināt ar dažādām molekulārās bioloģijas metodēm. "Tieši tur pirmo reizi ieraudzījusi bērnu acis mirdzam no intereses par dabazinātnēm un to pielietojumu ne tikai zinātnē, bet arī ikdienā."

Intereses
Adīšanai ir īpaša vieta Ilzes sirdī, tiek apcerēts un piekopts veselīgs uzturs un dzīvesveids, brīvajā laikā raksta dzīvesstila blogu.

Ilze Izabella un Iespējamā misija
Ar turpmāko darbu skolā Ilze vēlas iemācīt bērniem mīlēt zināšanas un mācīšanās procesu. “Es vēlos, lai skolāni sevi redz kā mazas dārgumu lādes, kuru spēkos ir apgūt, sasniegt un varēt! Cik vien manos spēkos, parādīt bērniem to pozitīvo domāšanu nevis 'es nevaru, es negribu', bet ES VARU UN ES DARU!”

Ilze tic, ka bērni un jaunieši jebkurā vietā un laikā ir spējīgi sasniegt neaprakstāmus mērķus, ja vien viņiem iemāca un palīdz saprast, rosina nepadoties, kā arī nostiprina spēju sevi ieraudzīt citā gaismā, lai virzītos uz priekšu! Ilze vēlas būt ne vien skolotāja, bet arī palīgs un uzticības persona.