Evija Pumpuriņa  Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja

Evija Pumpuriņa
Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Stalbes vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds filosofijā un bakalaura grāds politikas zinātnē, abi iegūti Latvijas Universitātē

Pieredze
Evija pirms dalības Iespējamajā misijā strādājusi par tulci-teksta redaktori latviešu, angļu un vācu valodās, kā arī šajās valodās vadījusi ekskursijas Stūra mājā. Evijai ir pieredze arī ārpus Latvijas kā brīvprātīgajai – Polijā viņa strādājusi bēgļu centrā, kur grūtībās nonākušajiem ārvalstniekiem pasniegusi angļu valodu, vadījusi ekskursijas un organizējusi dažādus citus izglītojošus, kultūras un izklaides pasākumus.

Intereses
Dejošana, skatuves māksla, valodniecība, dārza darbi un garas jo garas pastaigas domu sakārtošanai

Evija un Iespējamā misija
“Man gribas sev apkārt redzēt cilvēkus, kuri pēc iespējas nepakļaujas tagadnes ideju-viendienīšu spēkam – vai tā būtu mode, reklāma vai arī neilgtspējīgi, šauru interešu motivēti politiski vai ekonomiski piedāvājumi,” savu izvēli strādāt izglītības jomā skaidro Evija. Par Iespējamās misijas skolotāju viņa vēlas kļūt, lai iedvesmotu citus izzināt pašiem sevi, pasauli sev apkārt un lai izprastu, kā likt savām zināšanām kalpot sabiedrības labā.

Evija pati savulaik iedvesmojusies no sava vācu valodas skolotāja, kurš viņai iemācījis, ka izcilas valodas prasmes prasa neatlaidīgu darbu, taču visspēcīgāko iespaidu atstājusi skolotāja pārliecība, ka vācu valodu var iemācīties ikviens skolēns. Vācu valodas stundas Evijai ļāvušas nokļūt arī pie viņas pašas lielākā ieguvuma – “tā bija iespēja sev atslēgt veselu pasauli, kas mani nodarbina joprojām, – vācu filosofiju.”

Arī Evija vēlas sniegt skolēniem iespēju atklāt jaunas pasaules - savas darbības laikā viņa vēlas, lai skola kļūst par vietu, kur katrs jaunietis ne tikai iegūst informāciju, bet arī prasmes informāciju apstrādāt – šaubīties, uzdot jautājumus, formulēt nostāju, argumentēt, kritizēt. “Cilvēkzinātnes – filosofija, vēsture, politika – ir šo prasmju īstais kaldināšanas lauks.”

Lai viss iepriekš minētais izdotos, pasniedzot vēsturi, Evija savus skolēnus aicinās ar gudru ziņu skatīties pagātnē, lai saprastu tagadni un lai zinātu, ko prasīt no nākotnes.