Evelīna Strelēvica   Matemātika skolotāja

Evelīna Strelēvica

Matemātika skolotāja

Skola, kurā strādā
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Izglītība
Bakalaurs būvniecībā iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Pieredze
Evelīnai ir darba pieredze projektēšanas un būvniecības uzņēmumā UPPE, kur viņa strādāja par projektēšanas inženieri un būvdarbu vadītāju un projektu vadītāja palīgu. Evelīnai ir pieredze ne vien ar rasējumiem pie darba galda ofisā, bet arī būvlaukuma rūdījums, kur jāsadarbojas un jāmotivē komanda precīzai būvniecības darbu izpildei. ‘’Lielākais ieguvums no šīs pieredzes ir atbildības sajūta, kad redzi, kā izstrādātie rasējumi pārtop par reālām konstrukcijām un, protams, arī komunikācijas prasmes – lai paveiktu darbu, diskusijām jābūt vērstām uz sadarbību.’’

Intereses
Došanās dabā ar kājām vai velosipēdu, „zero waste” dzīvesveids , praktiskās psiholoģijas un garīgās izaugsmes literatūra.

Evelīna un Iespējamā misija
Evelīna atceras, ka savos skolas gados visi runāja par naudu un to, ka jādara, tas, kas jādara, nekoncentrējoties uz jaunieša personību un viņa paša sapņiem. Bieži jaunieši izdzīvojuši savu vecāku un skolotāju sapņus, nav gājuši savu ceļu, ko vēlējušies. Evelīna vēlas jauniešiem palīdzēt atrast sevi un palīdzēt virzīties uz savu mērķi. ‘’Es ticu, ka katram cilvēkam ir kas īpašs, kāda prasme, kurā viņš ir izcils vai kura ļoti patīk un aizrauj, tā ir jāpalīdz atrast, un jāmudina jauniešus meklēt. Ne visiem ir vecāki, kas var dot padomu. Es nepiekritīšu tam, ka pedagoga darbs beidzas ar sava priekšmeta pasniegšanu. Es domāju, tas ir aicinājums. Māci matemātiku, bet redzi arī, kas notiek ar skolēnu, kas notiek klasē. Jauniešiem jāmāca veidot attiecības un izturēties ar cieņu vienam pret otru.’’

Evelīna apzinās, ka matemātika nereti ir bieds lielākai daļai skolēnu. ’’Domāju, ka varam mācīties ar prieku, nebaidīties kļūdīties. Gribētu pieiet katram pēc iespējas tuvāk, cik nu laiks un iespējas atļautu, saprast, kur ir zināšanu "caurums", kā to aizpildīt, lai sekmīgi turpinātu mācības. Tiem, kam matemātika padodas, jādod iespēja savas zināšanas’ padziļināt."

Evelīna vēlas atbalstīt skolēnus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, iedrošināt veikt pētījumus, palīdzēt izprast, kā tiek veidota zinātniski pētniecisko darbu struktūra, kā izvēlēties darba tēmu. Skolā vēlas runāt par vides aizsardzību, resursu taupīšanu un atkritumu apsaimniekošanu, veicināt videi draudzīgus ikdienas ieradumus jauniešu un kolēģu vidū. Atrast veidus, kā skola var būt videi draudzīgāka - šķirot atkritumus, izmantot lietas vairākas reizes, atteikties no vienreizlietojamām precēm.