Eva Ramuse   Fizikas skolotāja

Eva Ramuse

Fizikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Izglītība
Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Līdz dalībai Iespējamajā misijā Eva strādāja Slimību profilakses un kontroles centrā par Sabiedrības veselības datu analītiķi, kur ar biznesa inteliģences rīku palīdzību apkopoja un analizēja Latvijas iedzīvotāju medicīnas datus OECD pētījumiem. LU Rīgas Medicīnas koledžā Eva vadīja laboratorijas nodarbības un kvalifikācijas darbus, kā arī pasniedza lekcijas RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā 1.kursa ārsta palīgiem. Ar skolēniem ikdienā Eva iepriekš tikusies Majoru vidusskolas ķīmijas klasē, kur strādājusi par ķīmijas laboranti.

Intereses
Kaligrāfija, apģērbu modelēšana un šūšana, riteņbraukšana un mūzikas koncertu apmeklēšana.

Eva un Iespējamā misija
Evai ļoti patīk mācīties, tas ir viņas hobijs! Mācīšanās ir process, kurā uzzinām daudz ko interesantu un attīstam savas prasmes. "Strādājot par skolotāju, es ne tikai mācīšu, bet arī man pašai būs daudz jāmācās." Eva uzskata, ka lielākais klupšanas akmens izglītībā ir teorētisko zināšanu mācīšana attālināti no reālās ikdienas, tādēļ darbā ar studentiem lekciju saturu vienmēr centās sasaistīt ar praktisko dzīvi.

"Es gribētu, lai skolēni apzinās, ka skolā viņi mācās, lai pilnveidotu sevi, nevis tikai kontroldarbu un atzīmju dēļ. Daudzi no mums atceras nevis atzīmes, kuras nopelnījām, bet skolas vides sajūtu un attiecības ar klasesbiedriem un skolotājiem. Motivācija bieži ir atkarīga no cilvēka pašsajūtas un pašvērtējuma. Savukārt, motivāciju nevar radīt skolotājs, kurš nav ieinteresēts savā un savu skolēnu attīstībā. Es zinu, ka strādājot par skolotāju, katra diena būs izaicinājumu un attīstības pilna."

Saspringtās situācijās sev un ikvienam citam Eva novēl saglabāt mieru, lai spētu apjomīgas problēmas sadalīt mazākos, vieglāk veicamos uzdevumos. Ko Eva vēlas sasniegt savā dzīvē? Viņas mērķis ir būt attīstībā, konkrētam virzienam nav nozīmes.