2015. gada sākumā izglītības programma Iespējamā misija kopā ar trīs sadarbības partneriem – Noored Kooli (Igaunija), Заедно в час (Bulgārija) un Empieza por Educar (Spānija) – īstenoja projektu “21st century skills for success – Teacher collaboration across Europe”. Visas četras projektā iesaistītās puses ir starptautiskā “Teach For All” tīkla dalīborganizācijas.

“Skolēniem tika paplašinātas robežas, veidota izpratne par to, kā viņi var būt lielāka projekta, kam nav noteikta robeža pilsētas, klases vai skolas ietvaros, sastāvdaļa. Kā skolotājai man īpaši vērtīga bija iespēja vērot citu pedagogu, skolēnu izaicinājumus. Dalība projektā palīdzēja novērtēt savu situāciju, kā arī sniedza idejas dažādām mācību pieejām. Guvu jaunu skatījumu par to, kas tiek gaidīts no skolēniem, kāds ir skolas administrācijas, vides un resursu atbalsts dažādās valstīs,” uzsver Jete Gudeta, kura projekta laikā mācīja matemātiku un ekonomiku Rīgas Juglas vidusskolā. 

Vairāk par projekta mērķiem un rezultātiem lasiet šeit!

Projekta koordinatore Latvijā: Daiga Brakmane daiga.brakmane@iespejamamisija.lv


Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.