Emīls Veide  Matemātikas, astronomijas un ķīmijas skolotājs

Emīls Veide
Matemātikas, astronomijas un ķīmijas skolotājs

Skola, kurā strādā
Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža

Izglītība
Maģistra grāds matemātikā un bakalaura grāds fizikā, abi iegūti Latvijas Universitātē. Erasmus programmas ietvaros studējis Vācijā, Brēmenes Universitātē. Apmeklējis pedagoģijas kursus RPIVA un nodarbību vadīšanas kursus LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrā.

Pieredze
Emīls studiju laikā ir piedalījies vairākās ar astronomiju saistītās konferencēs, publicējis rakstus LU zinātniskajā žurnālā Zvaigžņotā Debess un joprojām aktīvi darbojas Latvijas Astronomijas biedrībā. Savu interesi par astronomiju viņš tālāk nodevis, plānojot un vadot astronomijas nodarbības tehniskās jaunrades namā “Annas 2” un pasniedzot stundas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, kur izstrādājis astronomijas mācību priekšmeta programmu. Taču paralēli aizrautībai ar astronomiju Emīls attīstījis arī deju prasmes salsas šovgrupā un sasniedzis līmeni, kas ļauj vadīt salsas deju nodarbības arī citiem.

Intereses
Dabas parādību un procesu pētīšana, ceļošana, fotografēšana, mūzika, peldēšana, galda spēles.

Emīls un Iespējamā misija
Lai arī Emīls 12 gadus nopietni mācījies klavierspēli un dziedāšanu, interese par dabaszinātnēm un matemātiku lika pievērsties tieši šīm zinātnēm, īpaši astronomijai. “Cenšos astronomiju pēc iespējas popularizēt, jo Latvijā tā ir salīdzinoši reta nodarbe,” viņš skaidro un atklāj, ka pieredze viņam pedagoģijā jau ir, mācot tieši astronomiju. Skolotāja prasmes tālāk attīstīt Emīls nolēmis Iespējamās misijas rindās – viņu iedvesmojušas programmas vērtības un dalībnieku pieredzes stāsti, kuri saskan arī ar Emīla pārliecību: “būt par skolotāju – līderi –, tas ir gods, aicinājums, pienākums un atbildība.”

Domājot par to, kas Emīlu pašu savulaik iedvesmojis apgūt jaunas zināšanas, viņš min divas būtiskas kvalitātes: dabiska vēlme izprast, kā darbojas pasaule, un skolotāja personība. Kā lielisku piemēru viņš min savu astronomijas skolotāju, kura iemācīja ne tikai priekšmeta pamatus, bet arī dažādas dzīves gudrības. Savukārt klavierspēles skolotāja Emīlu aizrāva ar daudzveidīgām un netradicionālām metodēm, bet matemātikas skolotājs parādījis, ka šis priekšmets ir gan aizraujošs, gan nozīmīgs instruments dažādu problēmu risināšanā.

Minētās atziņas Emīls ņems līdzi savās skolotāja gaitās un skolēniem parādīs, ka matemātika patiesībā ir vienkārša, loģiska un pielietojama ikdienā. “Katru dienu redzu, kā skolēni mainās, mainās milzīgā informācijas telpa ap viņiem, bet vien retais parāda, kā šajā informācijas gūzmā orientēties.” Tādēļ Emīls skolēnus mudinās matemātiku izmantot gan informācijas analīzē, gan skatoties debesīs – zvaigznēs.

Brīžos, kad matemātikā vai tiklab ikdienas situācijās atrisinājumu rast šķitīs neiespējami, viņš gan sev, gan skolēniem atgādinās: kurš grib, tas meklē iespējas; kurš negrib, tas meklē iemeslus.