Elza Baumane   Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Elza Baumane

Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 64.vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds bioloģijā Latvijas Universitātē

Pieredze
Ceļu uz Iespējamo misiju Elza sāk ar ievērojamu pieredzi nevalstiskajā organizācijā ESN (Erasmus Student Network) vietējās sekcijas ESN Rīga Viceprezidentes un Prezidentes amatā, organizējot organizācijas un komandas darbu, vadot organizācijas sanāksmes, nodrošinot pārstāvjus atbildīgajām pozīcijām, virzot to mērķus un atbalstot tos. Organizācijas galvenais uzdevums ir Latvijā studējošiem ārvalstu studentiem, Erasmus programmas dalībniekiem, sniegt atbalstošu vidu, palīdzēt viņiem integrēties vietējā sabiedrībā. Šī pieredze veicināja Elzas izpratni par cilvēkiem un komandu, cik daudz ir spējīgi paveikt, esot saliedēti un virzoties pretī kopīgam mērķim.

Intereses
Brīvajā laikā Elza dzied jauktajā korī.

Elza un Iespējamā misija
Dodoties uz Iespējamo misiju, Elza atzīst: "Tā kā pati salīdzinoši nesen biju skolēns, vēl diezgan svaigi atceros savus skolas gadus un skolotājus – cik dažādi viņi bija, kā pasniedza priekšmetus un kā es, kā skolēns, šo pasniegšanu piedzīvoju." Citu motivēšana ir sava veida atkarība, bez kā Elza nevar iedomāties savu ikdienu, tādēļ arī skolā viņa meklēs dažādus risinājumus kā motivēt skolēnus sasniegt augstus rezultātus.

Iespējamajā misijā gribu mācīties ne tikai no savas un kolēģu pieredzes, bet arī no saviem skolotājiem – būt labākam un nepadoties pat tad, kad liekas, ka nekas nesanāk kā iecerēts". Apzinoties, cik sava viedokļa pamatošanas prasmes skolēniem dzīvē būs svarīgas, Elza vēlas motivēt skolēnus runāt, veidot viedokli, to argumentēt, pieņemt otra viedokli un jēgpilni diskutēt. Elza uzskata, ka Iespējamā misija ir ne tikai lieliska iespēja attīstīt sevi kā skolotāju, bet arī kā personību, kur mācies ne tikai no sevis un saviem kolēģiem, bet arī skolēniem, kas izvēršas par tādu kā nebeidzamu enerģijas un zināšanu apli.

Mācīšanās procesā Elza rosinās skolēnus sadarboties: “Esmu pārliecināta, ka labas komunikācijas prasmes kopā ar zināšanām ir teicamu panākumu atslēga, tāpēc ir svarīgi ne tikai zināt, bet arī prast saprasties vienam ar otru.” Darbs grupā vienmēr raisa tik daudz pārdomu un atklāsmju par cilvēkiem, ar ko var strādāt tālāk. Tas ražo tik daudz enerģijas, jo nodotā enerģija vienmēr atgriežas atpakaļ!