Elīna Skore   Dabaszinību skolotāja

Elīna Skore

Dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
PIKC Ventspils Tehnikums

Izglītība
Bakalaurs ģeogrāfijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Jau šobrīd Ventspils Digitālajā centrā Elīna vada digitālo prasmju pulciņus sākumskolas vecuma skolēniem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem māca priekšmetu Dabaszinības.

Iepriekš Elīna ir strādājusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā un inženiertehnisko risinājumu uzņēmumā veidoja rasējumus ūdensvadu un kanalizācijas izbūves projektiem.

Studiju laikā Elīna vadīja fakultātes Studentu pašpārvaldi un kā dabaszinātņu laborante strādāja projektā "Latvijas dižkoku - dabas pieminekļu inventarizācija un datu bāzes precizēšana".

Intereses
Atpūta dabā, meditācija, klusums, apzinātība un cilvēcība. Pasaules izzināšana, ceļojot.

Elīna un Iespējamā misija
Elīna pieteicās programmai Iespējamā misija, jo vēlas pilnveidot sevi. "Man ir neliela pieredze skolā un es vēlos augt. Vēlos izstrādāt kvalitatīvus un aizraujošus mācību materiālus, lai skolēni mācās ar interesi un prieku, pat nemanot, cik daudz ir iemācījušies."

Elīna vēlas rādīt piemēru un iedvesmot sabiedrību, parādot, ka mācību process var būt kosmiski aizraujošs un tieši tāpat visa dzīve - absolūti maģiski interesants izziņas process (līdzīgi kā darbojas fraktāļi - pietiek mainīt formu vienā sfērā un tā pašatkārtos sevi arī citās sfērās). Elīna vēlas pilnveidoties un uzsūkt maksimāli daudz informācijas, metodes un gūt pieredzi, ko izmantot turpmākajā darbā. “Laikā, kad pati biju skolniece, tā laika skolotāji man neradīja priekšstatu par skolotāja profesiju kā kaut ko, ko es pati vēlētos darīt. Kad iepazinos ar neformālo izglītību, es ieraudzīju veidus, kā mācīties interesanti un aizraujoši. Citējot sevi pirms aptuveni 6 gadiem - Mācīties izklaidējoties. Kad tas ir iepazīts, vairs negribas citādāk".

Šobrīd, apgūstot Montessori pedagoģijas principus, saprotu, cik ļoti nozīmīga loma izglītības procesā, pirmkārt, ir materiāliem un videi un, otrkārt, personai, kas vada procesu, rada drošu mācību vidi, ir kā atbalsts un palīdz, ja tas ir nepieciešams. Elīna vēlas mācīties kopā ar citiem - satikties, dalīties pieredzē un sinerģijā virzīties uz mērķi – ja ne gluži, tad gandrīz gaismas ātrumā!