Elīna Ēdole  Ekonomikas, komerczinību un sporta skolotāja  

Elīna Ēdole
Ekonomikas, komerczinību un sporta skolotāja
 

Skola, kurā strādā

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

Izglītība

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Pieredze

Elīna pirms studijām uzņēmējdarbībā ieguvusi bakalaura grādu sporta zinātnē un strādājusi par sporta skolotāju pamatskolā, kā arī bijusi izglītības metodiķe Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, kur organizējusi treneru kvalifikācijas pilnveidi, rīkojusi sacensības un rūpējusies par jauniešu sporta dzīves attīstību. Elīnai ir pieredze, arī strādājot restorānā, kur stiprinātas komunikācijas prasmes, bet brīvprātīgā darba ietvaros organizēts Eiropas Taku orientēšanās čempionāts, Eiropas čempionāts šorttrekā un Senioru sporta spēles.

Intereses

Smaiļošana, kanoe airēšana

Elīna un Iespējama misija

Elīna ar siltām atmiņām atceras skolas laika aizraušanos ar smaiļošanu un kanoe airēšanu, tādēļ pēc vidusskolas viņai bijusi tikai viena doma, ko iesākt ar savi dzīvi, – kļūt par treneri un palikt saistītai ar šo sporta veidu visu mūžu. Taču dzīve Elīnai allaž nokārtojies tā, ka visi ceļi veduši atpakaļ tieši uz skolu. “Tad varbūt tā ir tā lieta, kas man dzīvē ir jādara!” viņa nodomājusi un nolēmusi sevi pierādīt.

Domājot par izglītību, Elīnu iedvesmo apziņa, ka iespējams uzzināt vairāk un vairāk. Viņa uzskata, ka pašai savulaik ļoti veicies ar pedagogiem: “Viņi manī ir radījuši to apziņu, ka jāmācās ir sevis dēļ, nevis, lai kādam kaut ko pierādītu vai tikai atzīmju dēļ. Kad tu mācies sevis dēļ un saproti, ka tas viss veido tevi kā personību, tad iedvesma mācīties un spēks rodas pats no sevis.”

Ja jāmin skolotāji, kas Elīnu ietekmējusi visvairāk, viņa atzīmē trīs: pirmā trenere jauniešus audzinājusi par cilvēkiem ar “lielo burtu” - “svarīgs bija ne tikai rezultāts, bet arī tas, lai mēs kļūstam par labiem un izglītotiem cilvēkiem”. Bioloģijas skolotājas stundas bijušas īpaši aizraujošas, skolotāja vienmēr bijusi atvērta un uz stundām iets ar lielu prieku, savukārt par pamatskolas klases audzinātāju un latviešu valodas skolotāju Elīnai sakāms: “Viņa ir ielikusi kārtīgus pamatus, bet tajā pašā laikā saglabājot cilvēcību un atvērtību, un, ja skolotāju, pat tad, kad viņa vairāk nav klases audzinātāja, uztver kā klases audzinātāju – tad tas ir daudz!”

Elīna skolā vēlas radīt vidi, kur skolēni uzdrošinās atklāt sevi, izteikt savas domas, nebaidās kļūdīties un no savām kļūdām mācās. “Vēlos, lai skolēni sevī atrod to sajūtu, ka viņi mācās sevis dēļ, un lai viņi kļūst par pašapzinīgiem, patstāvīgiem un domājošiem cilvēkiem, kas ir gatavi doties pasaulē un iedvesmot citus.” Lai tā notiktu, viņa saviem skolēniem atgādinās: “Svarīgi ir saprast, nevis vienkārši zināt!”