Edmunds Krops   Bioloģijas un dabazinību skolotājs

Edmunds Krops

Bioloģijas un dabazinību skolotājs

Skola, kurā strādā
Rīgas Kultūru vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Edmunds ir liels Latvijas dabas pazinējs, jo, darba pienākumus pildot ir apstaigājis un novērtējis mežu un zālāju teritorijas vairāk kā 1000 ha platībā. Latvijas Dabas fondā Edmunds ir apguvis Latvijas floras biežāk sastopamās un indikātoru sugas, savukārt, jau vairāk nekā gadu Edmunds māca bioloģiju 7.-12. klasei kā arī dabaszinības 5.klasēm. Starp dalībnieka panākumiem jāmin skolēnu motivēšana zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, skolēnu padziļināta mācīšana bioloģijā un citās radniecīgās jomās, kā arī skolēnu sagatavošana olimpiādēm un eksāmeniem.

Intereses
Zemessardze, vieglatlētika, ielu vingrošana, veselības saglabāšana, medicīna, ekoloģija un politika.

Edmunds un Iespējamā misija
Piedaloties programmā Iespējamā misija, Edmunds vēlas pilnveidoties kā skolotājs, izstrādāt aizraujošas un praktiski noderīgas mācību stundas, kuru iegūtās zināšanas spēs pielietot reālajā dzīvē. Ideju ir daudz: “Es vēlos izveidot interaktīvos materiālus (piemēram - prezentācijas visām bioloģiju mācošajām klasēm. Es vēlos izveidot laboratorijas darbu starppriekšmetu blokus ķīmija-bioloģija (augu minerālā barošanās), bioloģija-mājturība (putnu būrīšu veidošana) utt. lai veiksmīgi nodrošinātu skolēnu izpratni par dabazinātnēm un pašu spējām tās ietekmēt”.

Kā savu pienesumu Edmunds min vēlmi organizēt pirmās palīdzības un/vai jaunsardzes nodarbības skolā.