Edgars Visockis   Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Edgars Visockis

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Skola, kurā strādā
Siguldas 1. pamatskola

Izglītība
Bakalaurs Materiālu tehnoloģijā un dizainā iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē

Pieredze
Savulaik Edgars strādājis par ražošanas inženieri vienā no lielākajiem un modernākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem Latvijā Skonto Plan, kur atbildēja ne vien par tehniskajiem jautājumiem, bet arī par jauno darbinieku apmācību. Strādājot vairākos kokapstrādes un restauracijas uzņēmumos ir guvis pieredzi un zināšanas, kas palīdz rast praktisku risinājumu ikdienišķās situācijās. Jau gadu, strādājot Siguldas 1. pamatskolā, Edgars ir radis prieku darbā, kas viņaprāt ir būtiski, lai sasniegtu sev vēlamo rezultātu. Šī pieredze viņam ir palīdzējusi saprast, ka izglītība ir virziens, ceļš pa kuru turpināt iet un neapstāties pie sasniegtā, bet gan izvirzīt jaunus mērķus un jaunas vīzijas.

Intereses
3D modelēšana, grafiskais un industriālais dizans, 3D printēšana, kā arī aktīvā atpūta baudot dabu un došanās nelielās ekspedīcijās Latvijā un ārpus tās.

Edgars un Iespējamā misija
Edgars vēlas modernizēt mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta programmu, kas bērniem ļautu labāk izprast dažāda veida tehnoloģiskos procesus, un kā šie procesi var cits citu papildināt, tādā veidā radot bērnam interesi meklēt lietās sakarības, un censties rast risinājumus dažādām situācijām. Edgars vēlas uzlabot komunikāciju starp skolotājiem un skolēniem, piemēram, izveidojot kopīgas sarunu grupas, kur bērni varētu uzdot interesējošos jautājumus, un paši ieteikt, ko vēlas apgūt noteiktos tematos.

Viena no būtiskākajām lietām ko Edgars iemācīs skolēniem ir nebaidīties no jautājumu uzdošanas. Ja problēmu risināšanā netiek noformolēti precīzi jautājumi, tas apgrūtina veiksmīgu rezultāta sasniegšanu.

Mūsdienās trīs dimesijas ir kļuvušas par pašsaprotamu lietu un tās tiek izmanotas gandrīz visās tehnoloģiskajās iekārtās, tādēļ 3D modelēšanas pamatprincipus Edgars vēlas ieviest arī skolā. "Es meklēšu iespējas piesaistīt skolām papildus līdzekļus, kas ļautu nodrošīnāt bērniem iespēju izmantot modernas iekārtas.”

Skolas mācību procesu Edgars vēlas padarīt elastīgāku, lai stundas nenotiktu vienveidīgā vidē, ja ir iespēja stundu laikā izmantot visu skolas teritoriju, kas šinī gadījumā būtu koku pētīšanas, sugu noteikšana un tml. Viens no viņa galvenajiem mērķiem ir radīt prieku par mācīšanos - ne tikai par darba rezultātu, bet arī procesu.